ความคิดในจิตคน

ตัวสติวิเศษเหตุวิมุติ เพราะยิ่งหยุดนิ่งอยู่รู้สร้างสรรค์ สมาธิหยุดนิ่งยิ่งสำคัญ ฝึกทุกวันทำไปยิ่งได้บุญ


ธรรมดาของจิตคิดตลอด

ตั้งแต่คลอดถึงตายไม่เคยหยุด

ความคิดเร็วเหมือนลิงยิ่งเร่งรุด

ท้ายที่สุดจุดไหนไม่เคยรู้


ความคิดเห็นเป็นสิ่งวิ่งเร็วมาก

เป็นเรื่องยากจะหยุดฉุดให้อยู่

คอยวิ่งวุ่นเวียนวนพ้นขอบคู

ไร้ประตูหน้าต่างขัดขวางใจ


วิ่งกลับไปในอดีตเกินกีดกั้น

ทั้งกลางวันกลางคืนฝืนมิได้

วิ่งไปหาอนาคตเหมือนรถไฟ

หรือกลับมากลับไปไม่หยุดจร


วิ่งไปหากิเลสเหตุวิบัติ

โทสะจัดขัดใจไม่หยุดหย่อน

ไปตามโลภราคะดั่งละคร

ไปตามหลงดงร้อนในฟอนฟืน


“หยุดคือตัวสำเร็จ” เหตุวิสุทธิ์

สมดั่งพุทธชี้นำทำให้ตื่น

หยุดอยู่กับปัจจุบันนั้นยั่งยืน

หยุดเชื้อฟืนหมดไฟไร้เปลวควัน


ตัวสติวิเศษเหตุวิมุติ

เพราะยิ่งหยุดนิ่งอยู่รู้สร้างสรรค์

สมาธิหยุดนิ่งยิ่งสำคัญ

ฝึกทุกวันทำไปยิ่งได้บุญ
โสภณ เปียสนิท

บันทึก 1 พค 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้อ่านกลอนนานเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

ขจิต ฝอยทอง

ครับผม ติดตามอยู่ กลับจากนครแล้วยังครับ

เขียนเมื่อ 

คมคาย ขยายความได้เนียนครับอ.