ขอเชิญชมรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

ขอเชิญชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน รายการสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ทุกวันพุธ เวลา 20.00 -21.00 น (ยกเว้นวันพระ)

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เป็นรายการ สาระเพื่อความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ของผู้ร่วมรายการ สร้างการตื่นตัวในการพัฒนาตัวเอง เหมาะสำหรับผู้รักการเรียนรู้ทุกเพศ ทุกวัย

สำหรับรายการในคืนนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัมนามนุษย์ เจ้าของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

ช่วงที่สองจะเป็นการเสวนาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วตามที่ได้สัญญาไว้ แต่เนื่องจาก ดร แสน ชฎารัมภ์ ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด จึงได้ทำการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ผิดสัญญากับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

โปรดติดตามชมให้ได้ครับคืนนี้ พุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 20.00 -21.00 น รับชมทาง Internet ได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com หรือ

รับชมทางมือถือ www.stationg.com/wbtv

สำหรับท่านที่รับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม สามารถรับชมได้ตามช่องต่างๆดังนี้

กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

กล่องดาวเทียวค่าย CTH ช่อง 870

กล่องดาวเทียวค่าย Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

สำหรับท่านที่ติดธุระหรือพลาดชมรายการสด สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ “รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)