รูปปั้นเทพเจ้าแห่งคุณ(เอื้อ)อำนวย

 จากการที่ทีมงานได้ไปศึกษาดูงาน ณ นครปักกิ่ง ได้ไปคารวะและเยี่ยมสถานที่สำคัญๆหลายแห่ง

 รูปปั้นข้างล่างนี้ดูแล้ว นึกถึงทีมงาน คุณ(เอื้อ)อำนวยครับ

ลองให้ความเห็นครับ "โดนใจ ใหมครับ"

ภาพ "เส้นทางคุณอำนวย"

ภาพ "เส้นทาง คุณ(เอื้อ)อำนวย บางครั้ง เสมือนหนึ่งปีนและเดินไปบนกำแพงเมืองจีน นับหมื่นๆไมล์"

JJ