คุณค่างาน ประสานคน จิตดลใจ


ขอบพระคุณกรณีศึกษาทั้งสามท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจิตอาสากิจกรรมบำบัดตั้งแต่ 15.00-18.00 น. ทำให้ผมมองเห็น "การตื่นรู้ อยู่ตัว หัวใจงาม ได้ชัดเจนในมิติสุขภาวะทางการเงินสู่การดูแลตนเองทางจิตวิญญาณ (ความดี) ด้วยกาย-จิต-สังคม-อารมณ์ที่สมบูรณ์

ขอบพระคุณกระบวนการสั่งจิตใต้สำนึกที่บูรณาการกับกิจกรรมบำบัดจิตสังคมในมิติ "ทำอย่างไรให้เกิดสุขภาวะทางการเงินจากการงานตามความฝัน" ผมลองประยุกต์ใช้ Logical Levels of Change กับ Value Criteria Audit เป็นหลักรวม 30 นาที พร้อมให้ก้าวไปเป็นตนเองผู้ประสบความสำเร็จทำฝันให้เป็นจริงในสิ้นปีนี้ เพื่อสอบทวนกลยุทธ์ที่ได้ใช้ฐานคิดเขียนบนกระดาษ เปรียบเทียบกับใช้ฐานสมดุลคิด-จิต-กาย จนได้ปัญญาสร้างสรรค์อันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น

กรณีศึกษาหนึ่ง วัย 35 ปี จุดเด่นคือ มีความคิดสร้างสรรค์แบบฟุ้งกระจาย จุดที่ควรพัฒนาศักยภาพคือ เห็นภาพความฝันแบบเคลื่อนไหวชัดเจน แต่เห็นภาพซูมใกล้ไปที่สีหน้าท่าทางอารมณ์ของตนเองไม่ชัดเจน ควรฝึกเจริญสติแล้วพิจารณาอารมณ์ตึงเครียดทั่วร่างกาย ทำให้เห็นความตึงบริเวณขา บ่งชี้ความรู้สึกเคลื่อนไหวร่างกายที่ล้าเกินไป และเมื่อสอบถามบุคลิกภาพภายในก็พบว่า "เคสใจร้อน ชอบลุย และชอบช่วยงานเพื่อนๆแบบจิตอาสา ทำให้ใครชวนทำอะไรมากมายจนไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง คือ ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาทำให้ชีวิตมีสุขภาวะทางการเงินและทางการงาน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการทำ Logical Levels of Change: อยากให้ตนเองสงบ นิ่ง และมีสมาธิมองความเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจอย่างผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบ ท่ามกลางต้นไม้และความอบอุ่นครอบครัวที่บ้านต่างจังหวัด ทำอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติ แบ่งปันผู้ยากไร้ และใช้จ่ายพอเพียง ค่อยๆถอนตัวจากงานในกทม.ที่ไม่แน่นอน หลายคนเรียกใช้ข้อมูลที่ตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่รู้สึกเร่งรีบจนทำให้ตนเองใจร้อนจนไม่มีความสุข

ผลลัพธ์สุดท้ายหลังการทำ Value Criteria Audit: ค้นพบองค์ความรู้ในตัวตนที่อยากทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำยาล้างจาน-แชมพูจากธรรมชาติ พิมเสนสมุนไพร งานเศษผ้าผลไม้จิ๋วติดเสียงเพลง ผลไม้ที่ปลูปลอดสารพิษนำมาอบแห้งแสงอาทิตย์ ที่ทำได้เองพร้อมๆกับการเรียนรู้ทำขนมพื้นบ้านส่งตลาด ด้วยทุนที่เก็บไว้ 30% บวกกับที่เคยให้แม่ไว้ 50% นำมาเป็นทุน 20% พร้อมที่จะเรียนรู้และลองลุยทำจริงๆภายใน 7 เดือนข้างหน้านี้

กรณีศึกษาสอง วัย 47 ปี จุดเด่นคือ มีความคิดสร้างสรรค์แบบโฟกัส มีความรอบคอบทบทวนตนเองเชิงกว้าง จุดที่ควรพัฒนาศักยภาพคือ เห็นภาพความฝันแบบอยู่นิ่ง เห็นเป้าหมายพร้อมๆสีหน้าท่าทางอารมณ์ของตนเองชัดเจน แต่นึกรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนว่าต้องทำอะไร ทำไม อย่างไร ควรฝึกปรับเปลี่ยนท่าทางของร่างกายเพื่อดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหา ยืนยันแนวทางแก้ปัญหาด้วยความมั่นใจ และใส่รายละเอียดที่เห็นคุณค่าอย่างชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการทำ Logical Levels of Change: อยากให้ตนเองได้ดูแลพ่อแม่ต่างจังหวัด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบเป็นนายแห่งตน มุ่งมั่นลาออกจากงานประจำที่เคยทำมา 19 ปี แล้วใช้เวลาเรียนการทำเบอร์เกอร์รี่และอาหารว่างจากศูนย์ฝึกอาชีพกทม. 3 เดือนจนมั่นใจในการทดลองทำดัดแปลงสูตรเองที่บ้านจนมีคนชิมว่าอร่อย วางแผนได้ชัดเจนถึงการหาลูกค้า การวางเมนูสุขภาพ การบริการคุณภาพ และการขายเสื้อผ้าเสริม ที่ตั้งใจได้รายได้หักต้นทุนแล้วคือ 3 เดือนแรกได้ 50% และ 3 เดือนถัดไปได้ 70%

ผลลัพธ์สุดท้ายหลังการทำ Value Criteria Audit: ค้นพบองค์ความรู้ในตัวตนทีอยากเพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการตกแต่งให้ดูสวยงาม สะอาด น้ำตาลน้อย มีรสชาดอร่อย ละมุนลิ้น แล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ใส่สารกันบูด และเก็บได้เหมาะสม และเน้นคุณภาพให้ลูกค้าบอกปากต่อปาก และสร้างเครือข่ายการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

กรณีศึกษาสาม วัย 65 ปี จุดเด่นคือ มีความคิดสร้างสรรค์แบบโฟกัส มีประสบการณ์การติดต่อสื่อสารต่างประเทศ จุดที่ควรพัฒนาศักยภาพคือ เห็นภาพความฝันแบบเคลื่อนไหวชัดเจน รับรู้สึกนึกคิดได้อย่างเป็นพลวัติ แต่ใช้ฐานคิด (หัวที่มีภาวะกลัวบ้าง - รู้สึกไม่อยากเหนื่อยเกินไป) มากจนเกิดความล้าทางกายและจิต (ฐานท้องอารมณ์โกรธนำ) ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย จำเป็นต้องนั่งให้หายเหนื่อยแล้วต่อด้วยการฝึกสมาธิแบบหลับตาผ่อนคลายอาณาปานสติ และใช้คำถามย้ำให้ชัดในคำตอบที่แน่ใจว่ามาจากความสมดุลฐานใจ-กาย-คิด

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการทำ Logical Levels of Change:อยากปล่อยวาง ไม่เป็นภาระของลูกๆ อยากมีรายได้พอเพียงในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ อยากเรียนรู้ทำสัก 3 เดือนในระดับในประเทศก่อน ให้ได้ผลสัก 70% แล้วต่อเนื่องไปอีก 4 เดือนเพื่อมองเห็นทางเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดให้ลูกหลานหรือกัลยาณมิตรต่อยอดในระดับต่างประเทศ

ผลลัพธ์สุดท้ายหลังการทำ Value Criteria Audit: ความต้องการเครือข่ายกัลยาณมิตรปรึกษาผ่าน Coach ขณะเรียนรู้ e-bay ความสุขจากการเรียนรู้และพึ่งพาตนเอง และความรู้สึกได้ทำชีวิตให้มีคุณค่าเป็นรูปธรรม มิใช่เข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวในบั้นปลายชีวิตหมายเลขบันทึก: 607474เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2016 08:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2016 11:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอบพระคุณมากครับพี่ดร.จันทวรรณ พี่ดร.โอ๋ พี่ณัฐพัชร์ พี่ธิ และพี่ดร.เปิ้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี