ปรัชญาอเนกประสงค์

ผมมีโอกาสได้พบและสนทนากับ ท่าน ศ.กีรติ บุยเจือ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลาร่วม 2 ขั่วโมง และมีความเห็นร่วมกันที่จะร่วมผนึกกำลังในการทำโครงการเพื่อสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ สามารถนำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองสังคมและประเทศชาติ จึงขอนำความรู้เรื่องปรัชญาอเนกประสงค์ที่ท่านได้บรรยายไว้มาให้เพื่อนๆรับฟังและรับชมในเบื้องต้น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

29 พฤษภาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)