วันที่ 4 นอกรอบกับการประชุมผู้ปกครอง (22 พฤษภาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประชุมผู้ปกครองนั้นสำคัญไฉน ?

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ วันพักผ่อนของใครหลาย ๆ คน แต่วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านศาลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่จัดประชุมเลยไม่ธรรมดา

เวลา 07.00 น. คณะครูและนักศึกษาฝึกสอนได้เดินทางมาพบกันที่หอประชุม 80 พรรษาเพื่อเตรียมตัวรับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการได้รับหน้าที่นั่งโต๊ะรับลงทะเบียนก็เป็นหน้าที่ที่นักศึกษาฝึกสอนทุกคนต้องได้พบเจอ ดิฉันก็เช่นกัน...


การนั่งโต๊ะลงทะเบียนนั้น เหมือนเป็นด่านแรกที่ผู้ปกครองต้องพบเจอ การ Keep Look จึงเกิดขึ้นแต่งตัวดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยการไหว้ และพูดคุย สุดท้ายแจกเอกสารประกอบการประชุมและอาหารว่าง ก่อนส่งเข้าห้องประชุมค่ะ

แล้วดิฉันก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ คือ ผู้ปกครองบางท่านไหว้เรา ทั้ง ๆ ที่เราเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอน ซึ่งการที่ผู้ปกครองไหว้เรานั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ตระหนักได้ว่า เขามองเราเป็น “ครู” ที่สอนลูกเขา ไม่ได้มองว่าเป็นเด็กที่เป็นแค่นักศึกษาฝึกสอน ฉะนั้น เราก็ควรทำตัวให้เหมาะสมกับการที่เขาไหว้เรา ตั้งใจสอนลูกของเขาให้ดีที่สุด ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

บรรยากาศของการประชุมผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี โรงเรียนได้ชี้แจงและได้แจ้งสิ่งที่ผู้ปกครองควรรู้ ว่าโรงเรียนกำลังดำเนินการในเรื่องอะไรบ้าง จะพัฒนาอย่างไร มีผลงานโดดเด่นอะไรบ้าง แสดงศักยภาพของโรงเรียน และรับปากว่าจะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองทุกคน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเรา ก็ได้รับโอกาสในการแนะนำตัวต่อผู้ปกครองทุกคน และผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้กล่าวกับผู้ปกครองไว้ว่า นักศึกษาเหล่านี้จะมาช่วยดูแลลูกหลานของท่านทุกคนเช่นกัน

ท้ายสุดของการอบรม ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น ได้คัดเลือกหัวหน้าผู้ปกครองระดับชั้น เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มผู้ปกครองด้วยกัน ผู้ปกครองได้มีโอกาสสอบถามพฤติกรรมของบุตรหลานเมื่ออยู่โรงเรียนจากคุณครู มีการพูดคุยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และได้มีการแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคน

สุดท้ายนี้ หากถามว่าการประชุมผู้ปกครองนั้น สำคัญอย่างไร ก็คงจะตอบว่า...

เป็นการประชุมเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน ได้มีโอกาสพูดคุย ทำความเข้าใจ เสนอความคิดเห็นกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองท่านอื่น และได้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองแต่ละท่านมีความใส่ใจกับการเรียนของบุตรหลานของตนเองเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)