ปลูกต้นทานตะวัน (25 พฤษภาคม 2559)

ในคาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คุณครูประจำชั้น พานักเรียนชั้น ป.1 ไปห้องสมุด
ซึ่งต่อเนื่องจากวันจันทร์
ที่เด็กได้ดู วีดิทัศน์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า
และความแห้งแล้งของผืนดิน

เมื่อได้รู้ปัญหาของธรรมชาตแล้ว
วันนี้ก็พาเด็กๆ มาเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เพื่อเป็นการสอนเพาะเมล็ดพันธุ์ของพืช
ก่อนที่จะไปปลูกต้นไม้จริงๆ

อุปกรณ์ก็มีอย่างง่ายๆ หาได้ตามถังขยะทั่วไป
ก็จะมี แก้วหรือขวดพลาสติก
ดินที่ใช้ปลูก
เมล็ดทานตะวันที่แช่น้ำไว้ 1 คืน
น้ำ สำหรับรด

เมื่อนักเรียนได้ แก้วพลาสติกมาแล้ว
คุณครูก็ช่วยกันเจาะก้นแก้ว
เพื่อให้มีรูเพื่อระบายน้ำ

เสร็จแล้วก็ถึงเวลาของ "การปลูก"
ที่ดูเหมือน เด็กๆ จะสนุกสนานเป็นพิเศษนี่ไง !!! เสร็จแล้ว ... ต้นทานตะวันของหนู!!!


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)