คนข้างๆ (24 พฤษภาคม 2559)

วันนี้หนีไม่พ้นเรื่องของเด็กชายเดชา
มีพฤติกรรม "ติดครู(ฝึกสอน)"
อาจเพราะเรา พยายามทำความเข้าใจเด็ก ก็เป็นได้

เดชา เริ่มเล่าเรื่องราวของเขาเอง
โดยที่เราไม่ต้องถาม
เริ่มพูดเกี่ยวกับ ความอยากเป็น
ความอยากได้

สิ่งหนึ่งที่ฉันดีใจก็คือ
เดชา เรียกฉันว่า "ครู"
ไม่ได้เรียกว่า "พี่" เหมือนแต่ก่อนแล้ว

"ครูอังครับ ผมมานั่งตรงนี้ได้ป่ะครับ"
ยังไม่ได้ตกลง หรืออย่างไร
เดชาลากกระเป๋า
พร้อมหยิบสมุด ขึ้นมาจดพยัญชนะ บนกระดาน

เรามีความสุขแแปลกๆ
ไม่เคยเป็นแบบนี้นะ

เห็นศิษย์ตั้งใจเรียน ครู(ฝึกสอน)ก็ดีใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)