160527-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Steal & rob


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Steal กริยา

(CALD) อธิบาย ความหมาย ‘steal’

ใช้ใน UK เป็น กริยา ในความหมาย ‘take’ และ ‘do quickly’

ใน US เป็น กริยา ในความหมาย ‘take away’ เป็น นาม ในความหมาย ‘cheap item’

ใช้ ‘steal’ใน UK กริยา ในความหมาย ‘take’ หมายถึง

“การนำเอาบางสิ่งมาเก็บไว้ โดยที่มิได้มีการอนุญาตหรือเจ้าของรับรู้”

‘She admitted stealing the money from her employers.’

‘The number of cars which are stolen every year has risen.’

‘They were so poor they had to steal in order to eat.’

ใช้ ‘steal’ใน UK กริยา ในความหมาย ‘do quickly’ หมายถึง

“ทำบางสิ่งอย่างเร็ว หรือโดยไม่อาจสังเกตเห็นได้”

‘She stole a glance at her watch.’

‘He stole out of the room while no one was looking.’

ใช้ ‘steal’ใน US กริยา ในความหมาย ‘take away’ หมายถึง

“การนำเอาบางสิ่งมา เก็บไว้หรือใช้ โดยที่มิได้มีการอนุญาตหรือเจ้าของรับรู้”

‘They broke into cars to steal the radios.’

‘He never paid me back, so basically he ended up stealing a hundred dollars from me.’

การ ‘steal’ ยังหมายถึง “การทำบางสิ่งโดยเร็ว ขณะที่พยายามมิให้ใครเห็นว่าทำสิ่งนั้น”

‘to steal out of a room’

‘She stole a glance at her watch.’

ใช้ ‘steal’ใน UK เป็น นาม หมายถึง

“ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีราคาต่ำมาก หรือราคาที่ต่ำกว่าราคาเดิม”

‘I picked up a new iron in the sale – it was a steal.’

ใช้ ‘steal’ใน US เป็น นาม หมายถึง ‘cheap item’

“บางสิ่งที่ได้มาในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงอย่างมาก”

‘At half the original price, that designer dress is a steal.’


Rob กริยา หมายถึง

“การนำเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายจาก สถานที่/องค์กรหรือบุคคล หนึ่ง ปกติ ด้วยการใช้ความรุนแรง”

‘The terrorists financed themselves by robbing banks.’

‘My wallet’s gone! I’ve been robbed!’

‘They robbed the company of $2 million.’

ถ้าบางคนถูก “robbed” “บางสิ่งที่พวกเขาควรได้หรือต้องการ”

หมายถึง “มันถูกนำไปจากเขา”

‘A last-minute injury robbed me of my place on the team.’

‘Elderly people should not be robbed of their dignity.’

(CCD) อธิบายการใช้ “STEAL” และ “ROB”

เมื่อบางคน ‘steal’ บางสิ่ง หมายถึง

“พวกเขาได้นำเอาสิ่งนั้นโดยมิได้รับอนุญาตและโดยมิได้ตั้งใจจะส่งคืน”

‘He tried to steal a car from the car park.’

‘She was accused of stealing a necklace.’

รูป past tense ของ ‘steal’ คือ “STOLE” และ past participle คือ “STOLEN”

‘Armed raiders stole millions of dollars.’

‘My phone was stolen from my bag.’

ข้อควรระวัง เมื่อกล่าวถึง ‘object’ ที่ถูก ‘stolen’ ให้ใช้ “STEAL” หรือ “TAKE”

เมื่อ คำที่เป็น ‘object’ ของ กริยานั้น เป็น บุคคล หรือ อาคาร ให้ใช้ “ROB”

‘I had stolen my father’s money.’

‘I know who took my watch.’

‘They robbed him and took his laptop.’

‘The gang were accused of robbing a bank.’

บ่อยครั้ง ใช้ กริยา ‘ROB” ในการเขียนเรื่องเล่าหรือรายงานข่าวหนังสือพิมพ์

ถ้าบางคน “นำเอาบางสิ่ง ที่เป็นของคุณโดยไม่คิดจะส่งคืน”

คุณอาจกล่าวว่า พวกเขา “rob you of it”

‘Pirates boarded the chips and robbed the crew of money and valuables.’

‘The two men were robbed of more than $700.’

ถ้าบางสิ่งที่เป็นของคุณ ถูก ‘stolen’ คุณอาจกล่าวว่า “You have been robbed”

‘He was robbed on his way home.’

ถ้าบางคนนำเอาสิ่งของสองสามอย่าง ไปจากอาคาร โดยไม่คิดจะส่งคืน

คุณบอกได้ว่า ‘they rob the building’

‘He told the police he robbed the bank to buy a car.’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 607303เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2016 08:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2016 08:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี