Nature Index


Nature Index เป็นระบบการจัดอันดับอีกสำนักหนึ่ง ที่ทำงานวิเคราะห์ความเข้มแข็งของผลงาน วิชาการหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดระดับความหลากหลายทางชีวภาพ

อ่านคำแนะนำ Nature Index ได้ ที่นี่

Nature Index ใช้ Altmetric Score ซึ่งเป็นคะแนนน้ำหนักผลงานวิจัยตามความสนใจที่ได้รับ วัดโดยกิจกรรม ออนไลน์ เป็นการคิดวิธีให้น้ำหนักของผล'านวิจัยขึ้นมาคู่หรือแข่งกับ citation index ซึ่งดูจะล้าหลังไปแล้ว

เขาบอกว่า Nature Index ต้องการสื่อสารผลงานวิจัยคุณภาพสูง แต่เวลานี้ตรวจสอบผลงานที่ตีพิมพ์ ในวารสาร ๖๘ รายการเท่านั้น ส่วนใหญ่พิมพ์โดยกลุ่ม Nature ผมตรวจสอบแล้ว วารสารที่เป็นที่ยอมรับสูงยิ่ง ทางการแพทย์ เช่น New England Journal of Medicine ไม่อยู่ในรายชื่อ แสดงว่า Nature Index ยังไม่ครอบคลุมวารสารด้านการแพทย์

อย่างไรก็ตาม หลักการของวิธีวัดน้ำหนักของผลงานวิจัยแบบ Nature Index น่าสนใจมาก และน่าจะเรียกได้ว่าเป็นดัชนีวัดความป๊อบปูล่าร์ในสังคมวงกว้าง แต่คงจะไม่เข้าไปแทนที่ Citation Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดน้ำหนักทางวิชาการ


วิจารณ์ พานิช

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)