การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ)


สื่อการเรียนการสอน

จุดเริ่มต้นของการทำสื่อ : ในการจัดการเรียนการสอนมักจะมีคำถามที่เป็นเสียงสะท้อนภายในจากนักศึกษาว่า 1)จะเตรียมตัวอย่างไร 2) เริ่มต้นการทำงานอย่างไร 3) ทำงานกับใครบ้าง 4) อาจารย์ต้องการอะไร 5.) จะต้องไปพบเจออะไรบ้างในชุมชน 6) กังวลต่อความร่วมมือและการต้อนรับของชุมชน ฯลฯ จึงเป็นที่มาของความพยายามจัดทำสื่อ สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบภาพรวมของการทำงาน และได้แนวทางสำหรับการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงของปฏิบัติการ โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้สอน

ปัจจัยเอื้อ : เป็นจังหวะเวลาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยประกาศสนับสนุนงบประมาณการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พร้อมมีกรรมการและกระบวนการสำหรับพิจารณาพัฒนาคุณภาพและเผยแพร่เมื่อผ่านการพิจารณา

กระบวนการจัดทำสื่อ : เป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทำสื่อ โดยทำร่วมกับอาจารย์อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ ซึ่งมักได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่เดียวกัน และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชาร่วมกัน มีความต้องการร่วมกันสำหรับผลิตสื่อเพื่อให้การปฐมนิเทศแก่นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาโรคเบื้องต้น (640-492)

ในกระบวนการผลิตถ่ายทำและตัดต่อทำร่วมกับ ครอบครัวพานทอง และได้รับข้อเสนอแนะในการตั้งชื่อเรื่องจากนายโมกข์ พานทอง ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จักการศึกษา โดย “บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง” ว่าขอให้ปรับชื่อ จากเรื่อง “การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” เป็น “พยาบาลของชุมชน” ด้วยเห็นว่าผู้ผลิตเป็นวัยเดียวกันกับนักศึกษา จึงใช้ชื่อสื่อตามที่เสนอ การเลือกเพลงจะให้ผู้ตัดต่อช่วยเลือกให้ ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ผลิตว่า น่าจะเพิ่มเติม “การเป็นกัลยาณมิตรของสังคมทำอย่างไร ?”

เนื้อหาของสื่อ : 1.) ความเชื่อและเป้าหมายของการพยาบาลอนามัยชุมชน 2) หลักการทำงาน 3.) ขั้นตอนการทำงาน 4.) บทสรุปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.) การเร้าพลังด้วยเพลง ม.อ ใต้ร่วมพระบารมี

การนำใช้ : 1.) นำทดลองใช้ในการปฐมนิเทศ (15 ตุลาคม 2557) พร้อมให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้จากสื่อ

2.) ปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เรียนเสนอศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ www.youtube.com/watch?v=P55vZdgfnw0&feature=youtu.be เมื่อ 25 พ.ย 57 เผยแพร่ผ่านhttp://share.psu.ac.th/blog/nocpsu/36418 และ https://www.gotoknow.org/posts/584130 513 view 26 พ.ค 59)

3.) นำใช้ที่ปรับปรุงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันประเมินผลรายวิชา ฯ (17 พ.ย.2557)พร้อมให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้

4.) แขวนใน LMS และใช้ประกอบการปฐมนิเทศรายวิชา ฯ http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6969พร้อมให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้

5.) มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาจาก http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=7496 พร้อมสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้รับ

แบบสะท้อนการเรียนรู้ที่นำใช้ “การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”

ร่วมเรียนรู้พึ่งตนและแบ่งปัน สานสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น

1. การเรียนรู้ที่ได้รับภายหลังการดู

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.แนวทางเตรียมตนเองสำหรับฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อการสอนนี้

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลคือข้อมูลสำหรับผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตอนต่อไป

บทเรียนจากประสบการณ์การทำงานในความจริงของครูพยาบาลชุมชน

เจริญธรรม เจริญสุข

ยาดมเอง

หมายเลขบันทึก: 607191เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2016 13:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2016 13:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี