พยาบาลของชุมชน

พยาบาลของชุมชน พยาบาลปฐมภูมิ จากบทเรียนในชีวิตของครูพยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ตามอุดมการณ์สร้างนำซ่อม ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ขอนำเสนอด้วยวิดิทัศน์ส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนจากการทำงานประจำจนเป็นเกลียวสว่านของการเรียนรู้

ทุกคนคือครูและตำราที่มีชีวิต ให้ศึกษาได้ไม่รู้จบ "การศึกษาจากคน"ในฐานวัฒนธรรมและชุมชน ก่อให้เกิดพลังของการเรียนรู้จากความจริง ด้วยพลังของความรู้ ความปรารถนาดี ความถูกต้อง ที่ร่วมสร้างพลังความรัก ความเมตตา ความดี เพื่อความสมดุลของสุขภาวะอย่างเป็นองค์ คุณความดีของบทเรียนในชีวิต ขอบูชา "ครูของแผ่นดิน" ทุกท่านค่ะ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 ตลอดถึงครูเพื่อศิษย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพ ศรัทธา ในความบริสุทธิ์และจริงใจที่มีต่อกัน ขอเสนอสื่อที่ถอดบทเรียนของครูพยาบาลคนหนึ่ง พยาบาลของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลปฐมภูมิความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจ

มาเขียนบ่อยๆนะครับ

น่าสนใจมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ สำหรับกำลังใจ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

อีกหนึ่งบทเรียนที่ผ่านไป ในภาค1/2557

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เพื่อการก้าวเดินใหม่ สู่สุขภาพพึ่งตนในระบบสุขภาพพอเพียง

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนด"วิถีสุขภาพ" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนร่วมกัน

เขียนเมื่อ 

มาร่วมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรัก และร่วมรำลึกพระคุณครูด้วยค่ะ...