ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่สอง (23 พฤษภาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของการเป็นครูฝึกสอน เริ่มต้นด้วยวันจันทร์ วันนี้มีสอนศิลปะชั้น ป.2 ทั้ง 3 ห้องเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนในวิชาศิลปะสำหรับวันนี้เรียนเรื่อง รูปร่างในธรรมชาติใกล้ตัวเรา นักเรียนให้ความสนใจที่อยากเรียนรู้ และมีความตั้งใจในการทำงานศิลปะเป็นอย่างดี แม้ว่าในระหว่างเรียนนั้นจะมีนักเรียนบางคนที่มักจะขออนุญาตออกชั้นเรียนบ่อยก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะส่งงานครบและตรงตามเวลาที่ครูได้กำหนดไว้

กิจกรรมศิลปะในวันนี้ คือการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการวาดภาพ รูปร่างมือของฉัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใช้จินตนาการในการตกแต่งหรือสร้างสรรค์ภาพวาด

ส่วนตอนเย็นของวันนี้ในชั่วโมงเรียนกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทางโรงเรียนได้จัดนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเข้ากลุ่มโดยนำนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 มาคละรวมกัน เพื่อทำกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยใช้ระบบพี่ดูแลน้อง ซึ่งวันนี้บรรยากาศในการเลือกกลุ่มของนักเรียนนั้นอาจจะวุ่นวาย เนื่องจากชั้นที่ได้รับผิดชอบนั้นเป็นชั้นเรียนระดับเล็กๆเด็กนักเรียนจะไม่ค่อยเข้าใจในกิจกรรมที่คุณครูเขาจัดให้สักเท่าไร แต่โดยภาพรวมการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือว่าผ่าน

ตอนเย็นหลังเลิกเรียน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์และครูอัตราจ้างที่มาใหม่ของโรงเรียนสันป่าสักวิทยา มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, สภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน เป็นต้น จากคุณครูปรียานุช ศรีทัน หัวหน้าวิชาการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ซึ่งได้รับความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การควบคุมชั้นเรียน การวางแผนการสอน การสร้างบรรยากาศภายในชั้นเรียน รวมไปถึงการวางตัวในสังคมโรงเรียน

สิ่งที่คุณครูปรียานุชฝากไว้ให้คิดก็คือ...

  • การควบคุมชั้นเรียน ทำอย่างไรให้เอานักเรียนอยู่ตลอดการเรียนในชั่วโมงนั้นๆ
  • ให้ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ต้องคำนึงถึงนักเรียนเป็นหลัก
  • สอนให้เด็กได้คิดอยู่ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น
  • การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน เช่น การใช้น้ำเสียง,การเสริมแรง ( ทั้งทางบวกและทางลบ )
  • การวางแผนการสอน ต้องคิดให้หลากหลายและรอบคอบ ต้องคำนึงถึงนักเรียนเป็นหลัก
  • การเรียนรู้ประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)