​ข้อคิดการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ธรรมดานกบินอยู่บนฟ้ากว้างย่อมมองหากิ่งไม้จับคนเราก็ควรมีหลักจับยึดไว้พอดีเช้าวันนี้ได้ฟังพระคุณเจ้ากล่าวให้ข้อคิดสะกิดใจทำนองนี้ว่า คนเราควรมีหลักยึด 2 องค์ จำ 9 คำและทำ 5 คุณ

หลัก 2 องค์ คือ

องค์ที่ 1 คือยึดองค์ศาสดามาเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตชาวพุทธก็คือพระพุทธเจ้า

องค์ที่ 2 คือยึดหลักปฏิบัติตามในหลวง ร. 9 มาเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต ด้วยพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

จำคาถา 9 คำ คือ วิ, ริ, เย, นะ, ทุก, ขะ,มัต, เจ , ติ.

เป็นคาถาของพระมหาชนก แปลว่า บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายาม.

ทำ 5 คุณ คือ

1.คนเราควรทำคุณวุฒิ ให้ได้เช่นเรียนจบ ป.ตรี , ป. โท , ป.เอก เป็นต้น

2.คนเราควรทำคุณสมบัติแห่งตนเช่นสมบัติผู้ดี

3.คนเราควรทำคุณภาพไม่ว่างานอะไรใส่ใจทำจริง ๆ อย่าทำสักแต่ว่าทำขอไปที

4.คนเราควรทำคุณประโยชน์ คือก่อเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน

5.คนเราควรมีหลักพุทธธรรมหรือคุณธรรมประจำจิตใจตนอยู่เสมอ

สรุป ข้อคิดการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนเราคือ หลักยึด 2 องค์ จำคาถา 9 คำ ทำ 5 คุณ หรือ 295 ( งวดนี้ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)