อัตชีวประวัติบุคคลสําคัญ คุณ ศิริ ชมชาญ


เป็นบันทึกเรื่องราวอัตชีวประวัติบุคคลสําคัญของ คุณ ศิริ ชมชาญ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) Charoen Pokphand, Inc. อเมริกา

ศิริ ชมชาญ_01.jp2ศิริ ชมชาญ_02.jp2ศิริ ชมชาญ_03.jp2ศิริ ชมชาญ_04.jp2ศิริ ชมชาญ_05.jp2ศิริ ชมชาญ_06.jp2

ประวัติ

ชื่อ: นายศิริ ชมชาญ

วันเกิด: 23 ธันวาคม 2492

การศึกษา: วทบ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ความชำนาญ: แผนงาน จัดทำโครงการ พัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาเงินกู้ บริหารกิจการฟาร์ม โรงอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ โรงฆ่าไก่ โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงแป้งสาลี โรงบีบและสกัดน้ำมันถั่วเหลือง

ที่อยู่: 10/837 ซอยฉัตรแก้ว ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230.

โทร. 946-3135 แฟกซ์. 946-3136

ประสบการณ์ทำงาน

2515 นักวิชาการฟาร์ม Charoen Pokphand Farm Co., Ltd. ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อ

2516 ผู้จัดการฟาร์ม Bangkok Farm Co., Ltd. ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อ โรงฟักไข่

2519 ผู้จัดการฝ่ายผลิต Bangkok Farm Co., Ltd. ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อ โรงฟักไข่

2523 กรรมการผู้จัดการ Bangkok Agriculture Co., Ltd. ฟาร์มไก่พันธุ์เนื้อ โรงฟักไข่

ผู้จัดการทั่วไป Golden Layer Co., Ltd. ฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ โรงฟักไข่

2528 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chia Tai International Investment Co., Ltd. บริษัทลงทุน

2529 กรรมการผู้จัดการ Shanghai Daijiang Public Co., Ltd. อาหารสัตว์ เลี้ยงไก่ครบวงจร โรงฆ่าไก่

2531 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Charoen Pokphand Group of Companies บริษัทลงทุน – ฮ่องกง

Charoen Pokphand Holding (H.K.) Ltd. บริษัทลงทุน – ฮ่องกง

พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Charoen Pokphand Group of Companies บริษัทลงทุน – ฮ่องกง

Charoen Pokphand Holding (H.K.) Ltd. บริษัทลงทุน – ฮ่องกง

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ Charoen Pokphand (USA), Inc. – อเมริกา

หัวหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) อาหารสัตว์ เลี้ยงไก่ครบวงจร โรงฆ่าไก่ โรงอาหารสุก

กรรมการบริหาร Shanghai Daijiang Public Co., Ltd.

อาหารสัตว์ เลี้ยงไก่ครบวงจร โรงฆ่าไก่

Conti Chia Tai Co., Ltd. (Continental Grian JV) บริษัทลงทุน

ประธานบริหาร Petro Asia (Shanntou) Co., Ltd. คลังแก๊สหุงต้ม ร่วมกับ ปตท. - จีน

ประธานกรรมการ Guizhou Chia Tai Enterprise Co., Ltd. โรงงานกรดซัลฟูรีค โรงงานไดแคลเซียมฟอสแฟส (DCP)

Heilongjiang Chia Tai Enterprise Co., Ltd. อาหารสัตว์ เลี้ยงไก่ครบวงจร โรงฆ่าไก่ โรงอาหารสุก โรงบีบและสกัดน้ำมันถั่วเหลือง

Nanning Chia Tai Building Materials Co., Ltd. โรงซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์

Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ไข่ โรงฟัก

รองประธานกรรมการ Beijing Dafa Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์ เลี้ยงไก่ครบวงจร โรงฆ่าไก่ โรงอาหารสุก

Hainan Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd. อาหารสัตว์

Handan Chia Tai Feed Co., Ltd. อาหารสัตว์

Huludao Chia Tai Livestock Co., Ltd. อาหารสัตว์

รองประธานกรรมการ Inner Mongolia Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์

Jiamusi Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์ โรงบีบและสกัดน้ำมันถั่วเหลือง

Jiujiang Chia Tai Feedstuffs Co., Ltd. อาหารสัตว์

Kunming Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Lanzhou Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Nanchang Chia Tai Livestock Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Nanning Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Ningbo Chia Tai Agriculture Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. ยาปฏิชีวนะ CTC

Qinghuangdao Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์ เลี้ยงไก่ครบวงจร โรงฆ่าไก่ โรงอาหารสุก

Shaanxi Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์

Shenyang Chia Tai Poultry Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Shijiazhuang Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์

Tianjin Chia Tai Feed Tech Co., Ltd. พรีมิกซ

Urumqi Chia Tai Animal Husbandry Co., Ltd. อาหารสัตว์

Wuhan Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์

รองประธานกรรมการ Xiangfan Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์ ไก่พันธุ์ โรงฟัก

Xiangfan Chia Tai Agriculture Development Co., Ltd. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Yichang Chia Tai Co., Ltd. อาหารสัตว์

กรรมการ เป็นกรรมการบอร์ดบริษัทร่วมทุนในจีนมามากกว่า 30 บริษัท ตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2541 และเป็นกรรมการก่อตั้ง C.P.LIVESTOCK (Vietnam) Co., Ltd.

งานรับผิดชอบเพื่อสังคม

พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2540 อุปนายกสมาคม สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2540 นายกสมาคม (2 สมัย) สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2546 นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2552 ที่ปรึกษาสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

คณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพในสำนักงานสมเด็จพระเทพรัตน์ฯราชสุดาบรมราชกุมารี

ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เลขานุการชุมชนหมู่บ้านสวนสน เขตบางกะปิ

ประสบการณ์อื่นๆ

 • ผู้บรรยายการผลิตปศุสัตว์ครบวงจรให้กับภาควิชาสัตวบาลสัตว์ศาสตร์หลายสถาบัน
 • ผู้บรรยายเทคนิคการลงทุนในต่างประเทศกับการสัมมนาต่างๆ
 • ประธานประชาภิจารณ์ พ.ร.บ.นมและผลิตภัณฑ์นม (2 ครั้ง)
 • ผู้อภิปราย ดำเนินการอภิปรายและบรรยายปัญหาเกี่ยวกับปศุสัตว์ เช่น: ไก่, หมู, นม, วัวนม, อาหารสัตว์, หลักสูตรสัตวบาลสัตว์ศาสตร์
 • เคยเป็นอนุกรรมการด้านปศุสัตว์ แต่งตั้งโดยกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลายคณะระหว่างปี 2537 - 2540
 • ผู้วิจารณ์หัวข้อวิจัยของ สวทช. กลุ่ม 5 (ปศุสัตว์) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้วิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีการเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร์ให้กับหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2554

 • ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สมัย ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) ด้านโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเงินกู้ ปี 2544 - 2545
 • นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ (1 สมัย)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 สมัย
 • กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4 ปี
 • ประธานจัดงานเฉลิมฉลอง 60 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมงาน 6,000 คน
 • หน้าที่มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยที่สำคัญ
  • ประธานกรรมการการตรวจสอบ
  • ประธานกรรมการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณบดี, ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน
  • ประธานดำเนินการรวมภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์กับสถาบันสิ่งแวดล้อม เป็นคณะสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเดียวกัน
  • รองประธานดำเนินการแยกคณะเกษตรบางเขน และคณะเกษตรกำแพงแสน เป็นอิสระต่อกัน
  • ประธานกรรมการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันในช่วงเวลา 10 ปี ทั้งหมด 28 หน่วยงาน
  • กรรมการในชุดคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ เช่น กรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการสรรหา คณบดีผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการพิจารณาการเปลี่ยนสถานะวิทยาเขตจัดตั้งลพบุรี, กระบี่, สุพรรณบุรี, กรรการพิจารณายุบรวมสำนักมาอยู่ภายใต้คณะ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานเครือบริษัทแปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เลิศพิมาน จำกัด

บริษัท บูมเม่อร์ริช จำกัด

บริษัท ศุจิกา เรสซิเด้นท์ จำกัด

บริษัท แอสเซ็ท ริช จำกัด

บริษัท เซีย ริช จำกัด

บริษัท Shanghai Peak Star Co., Ltd.

บริษัท Shanghai Top Star Co., Ltd.

 • ประธานบริษัท สมิทม์ เนอเชอร์รัล จำกัด
 • ประธานมูลนิธิเพิ่มสุข (ผู้ก่อตั้ง)
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
 • ประธานชมรมพัฒนาสับปะรดไทย
 • ที่ปรึกษาชมรม นมสร้างชาติ ชมรมนี้มีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมารนมและผลิตภัณฑ์นมแห่งชาติ

รางวัลที่ได้รับ

 • นิสิตเก่าคณะเกษตรดีเด่น คณะเกษตร
 • เกษตรปราชญเปรื่อง
 • นักธุรกิจดีเด่น ปี 1997 รางวัล The Great Honorary Colonel โดย The State of Alabama. USA มอบโดย Fob Jaure Alabama Governor
 • รางวัล Top Challenger 1998 ของ USA Egg & Poultry Association. (รูปขึ้นปกพร้อมประวัติในนิตยสาร Broiler Industry และสัมภาษณ์ออกอากาศโดย CNN
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลไชน่า (หัวจงหลงเย่ต้าเสีย-อู่ฮั่น)
 • Guest Professor จากมหาวิทยาลัยเกษตรปักกิ่ง
คำสำคัญ (Tags): #ศิริ ชมชาญ
หมายเลขบันทึก: 606972เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2016 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2016 01:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท