วันที่ 4 ของครูฝึกสอน (19 พฤษภาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 4 ของการฝึกสอน

สำหรับวันนี้โรงเรียนสันป่าสักวิทยามีกิจกรรมหน้าที่ชาวพุทธ เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่(วันวิสาขบูชา) ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกชั้นแต่งกายด้วยชุดขาว

การทำกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยชุดขาว เนื่องจากในทุกวันศุกร์แรกของเดือนทางโรงเรียนมีชั่วโมง ฝึกธรรมนำชีวิต ซึ่งนักเรียนในทุกระดับชั้นต้องสวมใส่ชุดขาวเพื่อทำกิจกรรมฝึกธรรมะ

หลังจากเลิกแถวหน้าเสาธงก็เป็นกิจกรรม 179 คาบเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต ในวันนี้ได้ให้นักเรียนชั้น ป.1/1 หัดเขียนพยัญชนะ ตัว จ. ซึ่งนักเรียนต่างมีความพยายามในการเขียน บางคนเขียนได้เรียบร้อย สวยงาม และยังมีบางคนที่ยังเขียนไม่ได้ ข้าพเจ้าก็เข้าไปช่วยหัดนักเรียนในการเขียน กว่าจะได้แต่ละตัวนั้นก็ยากสำหรับนักเรียนอยู่ที่จะเขียนออกมาให้สวยงาม และเป็นระเบียบ

กว่านักเรียนจะเขียนให้สวยงามและเป็นระเบียบได้ ครูต้องคอยประกบไม่ห่างเลย

ส่วนการสอนของข้าพเจ้าในวันนี้มีสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป. 1/1 และ ป. 1/2 ข้าพเจ้าได้เล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติให้กับนักเรียนและถามคำถามกระตุ้นนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ครูผู้สอนได้เล่าให้กับนักเรียนฟัง จากนั้นข้าพเจ้าจึงเปิดวีดิโอเรื่อง พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า และก่อนหมดชั่วโมงเรียนข้าพเจ้าได้พูดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและการเป็นชาวพุทธที่ดี


ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระที่ลานเอนกประสงค์ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทำกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดสันป่าสัก

ของฝากจากห้องเรียน

ตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมาในทุกๆตอนเย็น จะได้ดื่มนมที่เหลือของนักเรียน ทำให้รู้สึกย้อนนึกไปถึงสมัยประถม

20 พ.ค. 59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทานนมจะได้แข็งแรง คุณครูยี่ ;)...