เมื่ออายุย่าง ๑๐๑


บทความเรื่อง Thinking big, starting small โดย Ted Loos ใน นสพ. International New York Times วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙เล่าเรื่องของ Carmen Herreraที่แม้อายุกำลังย่าง ๑๐๑ และเดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น แต่ก็ยังทำงานศิลปะ และที่สำคัญ มีอารมณ์ขัน

เป็นบทความเบาๆ เล่าชีวิตในอดีต และวิธีดำรงชีพ และการทำงานผลิตชิ้นงานศิลปะโดยมีผู้ช่วย ที่คนอายุมาก และต้องเตรียมตัวอยู่แบบคนแก่ที่ยังทำงานอย่างผม สนใจ สำหรับนำมาเตรียมวางแผน ชีวิตตนเอง

โดยที่คาร์เมน เฮอร์เรร่า บอกว่า การมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีไม่น่าพิสมัย อย่าอยู่นานเช่นนั้นเลย

ผมเขียนเล่าเรื่องอายุยืนร้อยปี ที่นี่ และ ที่นี่

พ่อแม่ของผมก็อายุยืน ผมเล่าเรื่องพ่อ (อายุ ๘๙) ที่นี่ เรื่องแม่ (อายุ ๙๕) ที่นี่ และ ที่นี่



วิจารณ์ พานิช

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย



ความเห็น (0)