การทำฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า

การทำฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า

ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge)

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเพาะเห็ด
 2. การดูแล
 3. การเก็บผลผลิต

จากการสัมภาษณ์ นายดอน แข็งแรง

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเพาะเห็ด

 • ต้องสร้างโรงเรือนที่จะใช้สำหรับเพาะเห็ด มีลักษณะอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงแดดที่พอเหมาะ
 • ทำชั้นสำหรับใช้วางถุงเชื้อเห็ด อาจจะทำจากไม้ไผ่ หรือ เหล็กก็ได้โดยวางให้ยกสูงจากพื้นนิดหน่อย

2. การดูแล

 • การรดน้ำถุงเชื้อเห็ดรถด้านนอกถุง หรือ รดแนวข้างๆถุง ไม่ควรรดเข้าด้านหน้าของถุงเชื้อโดยตรง เพราะจะทำให้มีน้ำขัง ทำให้ก้อนเชื้อเน่าได้
 • ต้องรดน้ำในโรงเรือนด้วยเพื่อสร้างความชื้นในโรงเรือน

3. การเก็บผลผลิต

 • การสังเกตดอกเห็ดที่โตพอดี สังเกตจากขอบดอก คือ ดอกที่พึ่งออกใหม่ ดอกจะม้วนตัวเข้าหากัน แต่เมื่อโตเต็มที่จะคลี่ออก การเก็บจะถอนออกมา หรือ ตัดก็ได้

จากการสัมภาษณ์ นายมงคล การกล้า

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเพาะเห็ด

 • ต้องมีการสร้างโรงเรือนก่อน ควรมีขนาด 2 x 15 x 2 (กว้าง x ยาว x สูง) เมตร จะวางก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าได้ประมาณ 4,000 ก้อน โรงเรือนควรเป็นแบบที่สร้างง่าย ลงทุนน้อย และวัสดุที่จะนำมาสร้างเป็นโรงเรือนนั้นจะต้องหาง่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น ฟาง, หญ้าแฝก, ไม้ไผ่ เป็นต้น สำหรับการสร้างโรงเรือนให้เหมาะสมนั้นควรสร้างในที่เย็นชื้นและสะอาดปราศจากศัตรูของเห็ดที่จะเข้ามารบกวน
 • หลังคามุงจากหรือหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะกับการทำโรงเรือนเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถกักเก็บความร้อนชื้นได้ดี เป็นภูมิอากาศที่เห็ดนางฟ้าชอบ ปิดประตูด้วยกระสอบป่านหรือแผ่นยาง ปูพื้นด้วยทราย เพื่อเก็บความชื้น ซึ่งการทำโรงเรือนในลักษณะนี้ ใช้พื้นที่รวมแล้วแค่ประมาณ 60 ตารางเมตรเท่านั้น ตัวเสาก็อาจจะใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่เพื่อความแข็งแรงของโรงเรือน

2. การดูแล

 • สำคัญที่การรดน้ำ ใช้น้ำบ่อ หรือ น้ำประปา รดนอกถุงก้อนเชื้อ และให้รดจากก้อนที่อยู่บนสุด และน้ำจะค่อยไหลลงมาก้อนที่เรียงอยู่ด้านล่าง ไม่รดน้ำเข้าด้านหน้าก้อน เพราะน้ำจะเข้าไปขังในก้อนเห็ด แล้วก้อนเชื้อเห็ดจะเสีย นอกจากการรดบนก้อนเห็ดแล้ว บางครั้งต้องรดที่พื้น ผนัง และหลังคาของโรงเรือนด้วย เพื่อรักษาความชื้น จำนวนครั้งที่ต้องรดน้ำไม่ค่อยแน่นอน ต้องดูที่สภาพอากาศ

3. การเก็บผลผลิต

 • การเก็บดอกเห็ด การเก็บจะถอนออกมาก็ได้ค่อยแต่งโคนต้น แต่เห็ดมักมีรอยช้ำตอนจับลำต้นขึ้นมาจึงอาจใช้วิธีตัดแทน การตัดกรรไกร หรือ มีด เมื่อตัดแล้วจึงเอาเศษที่โคนต้นออกออกจากก้อนเชื้อ

จาการสัมภาษณ์ นางหร่อดีย๊ะ การกล้า

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเพาะเห็ด

 • เมื่อเราตกลงปลงใจว่าจะทำการเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมก็ตาม เราจะต้องเตรียมสิ่งค่าง ๆ ดังนี้ - เตรียมสถานที่สำหรับการเพาะเห็ด คือ สถานที่สร้างโรงเรือน ต้องถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ร้อนเกินไป - เตรียมเงินทุน จะกู้จากสถาบันการเงิน หรือทุนของเราเอง

- เตรียมกำลังกายให้แข็งแรง สมบูรณ์

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่จำเป็น

- สร้างและเตรียมโรงเรือนให้พร้อม

- หาซื้อเชื้อเห็ดจากแหล่งที่เชื้อถือได้

2. การดูแล

 • น้ำที่จะใช้รด ควรเป็นน้ำจืด เช่น น้ำฝน น้ำประปาที่ตากแดดหรือทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน น้ำบ่อ น้ำบาดาลที่ไม่กร่อย ซึ่งก็ควรจะมีการปรับด่างโดยการแกว่งสารส้ม จะใช้สายยางธรรมดาต่อกับบัวรดน้ำก็ได้แต่ต้องเป็นฝอยละเอียด พอเปียกชื้นแต่ต้องระวังอย่างให้น้ำเข้าไปในถุงเห็ดหรือหน้าก้อนมากเกินไป เพราะจะน้ำจะไปขังอยู่ในก้อนเชื้อ
 • การรดน้ำปกติจะทำเพียงวันละ 2 ครั้ง คือ เช้า เย็น หากอากาศร้อน หรือ สังเกตพบว่าขอบดอกเห็ดแห้ง ก็ควรที่จะรดน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 ครั้ง กระจายช่วงเวลาออกไปอาจจะเป็น เช้า สาย บ่าย เย็น ไม่เฉพาะบนก้อนเชื้อ รดน้ำตามพื้น ผนังโรงเรือง หลังคา ช่วยในการเพิ่มความชื้นได้เร็ว

3. การเก็บผลผลิต

 • ให้ดึงดอกเห็ดออกมาทั้งโคนอย่าให้มีเศษของก้านดอกติดอยู่ในปากถุงเพราะจะ ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเน่า หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วให้รดน้ำเพื่อปรับสภาพความชื้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 • ดอน แข็งแรง ที่โรงเพาะเห็ดโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559
 • มงคล การกล้า ที่โรงเพาะเห็ดโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
 • หร่อดีย๊ะ การกล้า ที่โรงเพาะเห็ดโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพาะเห็ดแบบโรงเรือนความเห็น (0)