160515-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Stand


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Stand กริยา

(OALD) อธิบาย ความหมาย ‘stand’ ว่า

“อยู่ในตำแหน่ง ‘upright’ โดยให้นำหนักตัวอยู่บนเท้า”

คำที่ความหมายใกล้เคียง เช่น

‘get up’ ‘stand up’ ‘rise’ get to your feet’ ‘be on your feet’

ตามปกติ ใช้ ‘stand’ กับวลี ‘adv.’ หรือ ‘prep’ เพื่อแสดงว่า บางคนยืนที่ไหนหรืออย่างไร

แต่บางครั้งใช้กับ วลีหรืออนุประโยคแบบอื่น เพื่อแสดงว่า

บางคน ทำอะไรขณะที่พวกเขายืนอยู่

‘We stood talking for a few minutes.’

‘He stood and looked out to sea.’

‘get up’ หมายถึง ไปที่ตำแหน่งยืนจาก ตำแหน่ง นั่ง/คุกเข่า/นอน อยู่

‘Please don’t get up!’

จำกัดการใช้ ‘get up’ โดยเฉพาะเมื่อบางคนบอกหรือออกคำสั่งกับบางคนหรือกลุ่มคนให้ยืนขึ้น จากที่อยู่เดิมไม่ว่าในตำแหน่งใด

‘stand up’ หมายถึง อยู่ที่ตำแหน่ง ยืน หรือ ยืนขึ้นหลังจากที่นั่งอยู่บนเก้าอี้

Stand up straight!’

‘Everyone would stand up when the teacher entered the classroom.”

‘rise’ ใช้เป็นทางการ เป็นการลุกขึ้นยืนจากการ นั่ง/คุกเข่าหรือนอน

‘Would you all rise, please, to welcome our visiting speaker.’

‘get to your feet’ เป็นการลุกขึ้นยืน หลังจากการ นั่ง/คุกเข่าหรือนอน

‘I helped her to get to her feet.’

‘be on your feet’ หมายถึง อยู่ในตำแหน่ง ยืน

‘I’ve been on my feet all day.’

(CCD) อธิบาย การใช้ ‘stand’ ว่าปกติเป็น กริยา

โดย past และ past participle คือ ‘stood’

ในการใช้ มาตรฐาน จะไม่ใช้ว่า บางคน ‘is stood’ somewhere.

‘Why is he standing in the middle of the road?’

‘She was standing at the bus stop.’

ใช้ ‘stand’ เพื่อบอกว่า บางคนได้เคลื่อนย้ายไปที่ใหม่ และยังคงยืนอยู่ที่นั่น

‘They stood to one side so that she could pass.’

‘Come and stand next to me.’

บางครั้ง ใช้ ‘stand’ เพื่อบอกว่า บางคนได้ยกร่างกายตนเองไปอยู่ที่ตำแหน่ง ยืน ขณะที่พวกเขานั่งอยู่

‘Everyone stood and applauded.’

ตามปกติ กล่าวว่า บางคน stands up

‘The children are supposed to stand up when the teacher comes into the room.’

‘I put down my glass and stood up.’


(AHD) และ (NOAD) อธิบาย ความหมาย กริยาวลี ต่างๆของ ‘stand’ ดังต่อไปนี้

“Stand Alone” หมายถึง ที่ไม่มีใครเทียบ (be unequaled)

‘When it came to fun, Julia stood alone.’

“Stand aside” ไม่กระทำการเพื่อป้องกัน หรือไม่เข้าเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

‘The army stood aside as the monarchy fell.’

“Stand at” อยู่ที่ ระดับหรือมูลค่าเฉพาะ

‘The budget stood at $14 million per annum.’

“stand back” ความหมายเหมือน ‘stand aside’

คือถอนตัวด้วยอารมณ์ จากสถานการณ์เพื่อมองดูจากมุมมองใหม่

“Stand by” = หมายถึง พร้อมกระทำ (be ready to act) รอบางสิ่ง

เช่นการกระจายเสียงให้ทำต่อ (wait for a broadcast to resume.)

ยังไม่เข้าเกี่ยวข้องหรือหยุดการกระทำ

stood by and let him get away.’

‘He was beaten to the ground as onlookers stood by.’

ยังคงพร้อมช่วยเหลือ

stand by her friend.’

‘She had stood by him during his years in prison.’

หรือรักษาให้คงไว้ ซึ่งสัญญาหรือการตัดสินใจ

stood by her decision.’

‘The government must stand by its pledges.’

“Stand down” ใช้ทาง กฏหมาย หมายถึง ให้พยานลงจากคอกพยานหลังจากให้หลักฐานแล้ว หรือ ถอนตัว จาก ตำแหน่ง

‘He stood down as leader of the party.’

หรือ หยุด การเตรียมพร้อม

‘If something doesn’t happen soon, I guess they’ll stand us down.’

หรือ หมดวาระการทำงาน (go off duty)

‘He stood down as leader of the party.’

”Stand for” หมายถึง แสดงแทน/เป็นสัญลักษณ์

‘NASA stands for National Aeronautics and Space Administration.’

‘Because of sound changes in the course of history, an ‘h’ in Greek stands for an ‘s’ in Latin.’

หรือเป็นทนาย หรือให้การสนับสนุน

stands for freedom of the press.’

‘This was not the moment to make a stand for independence.’

อยู่ร่วมหรือต้องทนรับ

‘We will not stand for impertinent behavior.’

‘We stand for animal welfare.’

ใช้ไม่เป็นทางการ ปฏิเสธที่จะทนรับ

‘I won’t stand for any nonsense.’

‘Stand in” หมายถึง การกระทำเป็นตัวแทน

‘Brown stood in for the injured Simpson.’

(NOAD) ในการเดินเรือ หมายถึง การเดินเรือใกล้ชายฝั่ง

“Stand off” หมายถึง ย้ายไปหรือให้อยู่ห่าง

‘The women stood off at a slight distance.’

(NOAD) ในการเดินเรือ หมายถึง การเดินเรือออกไปห่างจากชายฝั่ง

“Stand on” หมายถึง ยึดถืออย่างระมัดระวัง

‘Call me Alex – let’s not stand on formality.’

‘Stand out” สูงขึ้นจากผิวหน้า

‘The veins in his neck stood out.’

สังเกตเห็นได้ง่าย

‘He was one of those men who stood out in the crowd.’

เห็นชัดว่าดีกว่าหรือสำคัญกว่า บางคนหรือบางสิ่ง

‘Four issues stand out as being of crucial importance.’

ยังคงต่อต้านหรือสนับสนุน บางสิ่ง

‘She stood out against public opinion.’

‘The company stood out for the product it wanted.’

“Stand over’ ยืนดิดกับบางคนเพื่อเฝ้าดู หรือเลื่อนการจัดการไปครั้งหน้า

‘A number of points were stood over to a further meeting.’

“Stand to” ใช้ทางการทหาร หมายถึง เตรียมพร้อมเพื่อการโจมตี โดยเฉพาะก่อนรุ่งเช้า

‘Stand up” ใช้กับ การถกเถียง การเรียกร้อง หรือหลักฐาน

หมายถึง ยังคงมีผลบังคับได้ หลังจากพิจารณาหรือวิเคราะห์แล้ว

‘But will your story stand up in court?’


(AHD) และ (NOAD) อธิบาย ความหมาย สำนวน จากการใช้ ‘Stand’ มีดังนี้

“Stand a chance” หมายถึง มีแนวโน้มจะสำเร็จ หรืออยู่รอดได้

‘His rivals don’t stand a chance.’

“Stand (one’s) ground” หมายถึง ปฏิเสธการประนีประนอม หรือรักษาที่มั่นต่อต้านการโจมตี

‘She stood her ground refusing to let him intimidate her.’

‘Stand on (one’s) head” ใช้กับผู้รักษาประตูในการเล่นฟุตบอล

หมายถึง การรับลูกได้ในลักษณะที่ใช้ลวดลายแบบรวดเร็วอย่างน่าแปลกใจ

“Stand on (one’s) own/two feet’ หมายถึง เป็นหรือกลายเป็นผู้พึ่งพาตนเอง หรือเป็นอิสระ

“Stand pat” หมายถึง ต่อต้านหรือต้านทาน ต่อการเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่ากับ ความเห็นหรือการตัดสินใจ

‘Many ranchers stood pat with the old strains of cattle.’

หรือในการเล่นไพ่ ‘poker’ หรือ ‘black jack’ หมายถึง ไม่เรียกไพ่เพิ่ม

“Stand to reason” หมายถึง ยึดมั่นกับเหตผล

‘It stands to reason that if we leave late, we will arrive late.”

“Stand up for” หมายถึง เข้าข้าง หรือป้องกัน

‘She learned to stand up for herself.’

“Stand up to” หมายถึง เข้าเผชิญหน้าอย่างไม่กลัวเกรง

‘Giving workers the confidence to stand up to their employers.’

“stand up with” หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เป็น เพื่อนเจ้าบ่าว (best man) หรือเพื่อนเจ้าสาว (maid of honor) ในการแต่งงาน


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 606481เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2016 15:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2016 15:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

Thank you for this stand (a shop front) that shows a lot of uses of (the word) stand ;-)

'Stand' is ubiquitous in English. Often it has meanings far removed from its standing. ;-)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี