ปลูกพืชผักเพื่อขายจำเป็นต้องใช้ปัจจัยเสริมเพิ่มผผลิต (1)

ปลูกพืชผักเพื่อขายจำเป็นต้องใช้ปัจจัยเสริมเพิ่มผผลิต

ในห้วงช่วงนี้ได้มีโอกาสไปบรรยายโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทองบ่อยหน่อยเพราะท่านอาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา อาจารย์ใหญ่ผู้บุกเบิกการปฏิวัติทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาให้ได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้วิธีการปลูกข้าวแบบใช้เมล็ดพันธุ์น้อย ใช้เพียงครึ่งถังหรือ

จึงได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับลุงป้าน้าอาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตที่นอกเหนือจากปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและวัสดุที่หาได้ง่ายๆ ใกล้ตัวเพราะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่า เราจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้อปุ๋ยเคมี หรือวัสดุปรับปรุงบำรุงดินต่างๆ เข้ามาเสริมเติมให้เสียเงินเสียทองเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีและน่าสนใจมากๆ นะครับ ว่า..อืห์ม.....จริงๆ แล้วนั้น!!! เราจำเป็นต้องใส่เสริมเพิ่มเติมปุ๋ย ยา ฮอร์โมนอีกหรือไม่ถ้าดินในบริเวณนั้นใช้หลักของการใส่เสริมเพิ่มอินทรียวัตถุและปุ๋ยชีวภาพอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ขออนุญาตนำเอาคำตอบมาเล่าในที่นี้ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันอีกครั้งนะครับ

ก่อนอื่น เราต้องทราบความเป็นไปในธรรมชาติเสียก่อนนะครับว่า ต้นไม้ตามป่าเขาลำเนาไพร ที่เขาสามารถเจริญเติบโต ไม่ต้องมีมนุษย์คนใดคอยดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยนั้น และยังสามารถผลิดอกออกผลเป็นอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่านานาชนิดได้ตราบนานเท่านาน ถ้าไม่มีมนุษย์โลภมากเห็นแก่ตัวไปตัดไม้ทำลายป่าเสียจนป่าเหลือน้อยดังที่เห็นดังเช่นปัจจุบัน

ผลที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มาจากเหตุที่ป่าทั้งป่าอยู่กันแบบพึ่งพิงอิงอาศัย เศษกิ่ง ก้าน ใบ ที่ค่อยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนร่วงหล่นลงมาที่ผืนดิน มีไส้เดือน จุลินทรีย์ แอคทิโนมัยซีท มัยคอร์รัยซ่า ตุ่น เต่า กิ้งก่า ฯลฯ คอยทำหน้าที่ย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ย เป็นอาหาร แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างไม่มีวันจบสิ้น ทำให้ระบบนิเวศน์มีความสมบูรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน

กลับมาที่แปลงเกษตรกรของเรา การที่เราจะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอยู่เป็นประจำ ฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพอยู่สม่ำเสมอ ก็ใช่ว่าจะได้รับแร่ธาตุและสารอาหารได้ครบถ้วน ครบโภชนาการเหมือนกับแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนกับป่าเขาลำเนาไพรที่ผ่านการหมักสลายมาเป็นร้อยเป็นพันปีนั้นคงจะไม่ได้ แต่เบื้องต้นพื้นฐานเรื่องดินก็จะดีขึ้นเรื่อย แต่อาจจะไม่เพียงพอ...กับผลผลิตที่เราต้องการ

คำว่า “ผลผลิตที่เราต้องการ” นี้สำคัญนะครับ .....เอาไว้ผมจะเขียนให้ท่านอ่านต่อในวันถัดไปนะครับ

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรผสมผสานความเห็น (0)