R2R --> Service Plan

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

R2R --> Service Plan

บนวิถีแห่งการทำงานในระบบสุขภาพ ตอนนี้มีเป้าหมายชัดเจนคนทำงานต้องไปให้ถึงตาม Service Plan

ในวิถีชุมชนการจัดการที่จะตอบโจทย์สู่เป้าหมายนี้ได้...มี DHS เป็นระบบการจัดการ

ระหว่างการขับเคลื่อนงาน เมื่อเราพบ GAP หรือปัญหาอุปสรรค ที่สามารถนำมาสู่ Research Question หรือการตั้งคำถามการวิจัยได้ เครื่องมือที่จะช่วยทำให้คลี่คลายได้อย่างหนึ่ง คือ R2R

หรืออาจจะเรียกได้ว่า R2Rหรือการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าเชื่อถือเป็นสากลสามารถนำมาใช้ร่วมในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายของ Service Plan

=> R2R เป็นเครื่องมือ (Tool)

***R2R คือวิจัย ที่มีโจทย์หรือคำถามการวิจัยมาจากงานประจำ คนทำงานประจำนั้นเป็นผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างคือผู้รับบริการในงานประจำของเรา***และสำคัญที่สุด-->ผลการวิจัยต้องนำกลับมาใช้ในงานประจำ

Note==>จากภาพ

จากการสังเคราะห์...เครือข่าย R2R ยโสธรมีการทำ R2R ที่ตอบโจทย์ปัญหาเชิงระบบสนองต่อ Service Plan 7 สาขา...

---------------

��

ข้อเขียนนี้สื่อสารบนพื้นฐานเรื่อง service plan กับ R2R ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีเครื่องมืออื่นมาใช้บูรณาการร่วมกันได้....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ได้ภาพรวมทั้งหมดครับ

ขอบคุณมากๆครับ