เสือเหลือง

ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)
Usernamethanasorn91
สมาชิกเลขที่68414
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

* เกิด ที่บ้านเลขที่ 88 หมู่ 1 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ(เดิมปะเหลียน) จ.ตรัง ชื่อประหยัด ชุมสกุล (พ่อตั้งให้) ชื่อฐนสรณ์ ชุมสกุล (ตั้งเอง) พ่อชื่อเพิ่ม แม่ชื่อดำ ชุมสกุล พี่น้องท้องเดียวกัน 6 คน

* การศึกษา ประถม 1 - 4 โรงเรียนบ้านนาทะเล ต.ตะเสะ, ประถม 5 - 7 โรงเรียนวัดหนองสมาน ต.หาดสำราญ, มัธยม 1 - 3 โรงเรียนรัฐชนูปะถัมภ์(ปัจจุบันโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์) จ.ตรัง, ปวช. ปวส. วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง(ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง) รุ่น 16, ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้(ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้) จ.เชียงใหม่ รุ่น 50 , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

* การงาน เริ่มรับราชการในตำแหน่งครู 2 ที่โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จ.ศรีสะเกษ, อาจารย์ 1 ที่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์, ทุ่งยาวผดุงศิษย์, กันตังรัษฎาศึกษา, อาจารย์ 2 ที่โรงเรียนน้ำผุด, ศึกษานิเทศก์ 6 ที่สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตรัง, ศึกษานิเทศก์ 7 และศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 ปี 2554 ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา

*