พยาธิเป็นมิตร


บทความเรื่อง Tapeworms and other parasites can make good guests ใน นสพ. International New York Times วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ บอกเราว่า สิ่งที่เราเรียกว่าพยาธิในความหมายของเชื้อโรค หรือสิ่งมีชีวิตที่ทำ อันตราย อาจต้องมีการทำความเข้าใจกันใหม่

ทฤษฎีใหม่ เรียกว่า Hygiene Hypothesis หรือ biome depletion theory หรือ loss friends theory เสนอว่า สิ่งมีชีวิตต้องอยู่ร่วมกับจุลชีพ จึงจะมีภูมิต้านทานแข็งแรง เวลานี้มนุษย์ขาดจุลชีพเป็นเพื่อนในร่างกาย จึงเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น อ่านบทความเองนะครับ ไม่ใช่แค่มนุษย์นะครับ ที่ต้องการจุลชีพหรือพยาธิเป็นเพื่อน นกแก้วก็ต้องการด้วย


วิจารณ์ พานิช

๖ เม.ย. ๕๙

ห้องรับรอง ANA, สนามบินฮาเนดะ, ญี่ปุ่น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)