วิทยากรเลี้ยงช้าง

ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยขี่ข้างหรือเปล่า

ผมได้รับเกียรติจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ เชิญไปบรรยายเรื่อง จิตสำนึกงานบริการให้แก่บุคลากรของสถาบันจำนวน 80 กว่าคนตั้งแต่ควาญช้างจนถึงฝ่ายบริหารงานต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ ความเข้าใจในงานบริการ

  • หลังจากการบรรยาย ผมพักที่ช้างไทยรีสอร์ท เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปสอนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยตอนเช้า ผมได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติและคุณแดง หัวหน้าควาญช้าง หนุ่มสุโขทัยที่เดินทางมาฝึกงานจนได้ทำงานและพัฒนาตนเองเป็นหัวหน้างานมารับ ผมเพื่อไปทำกิจกรรมยามเช้าด้วยการพาพังจันทร์เพ็ญ ช้างเพศเมียอายุ 57 ปี
  • คุณแดงและพี่หมานนำพาผมกับพังจันทร์เพ็ญ มายังสระน้ำขนาดใหญ่ และถามผมว่า อาจารย์อยากจะเปียกระดับไหน ผมตอบไปแบบไม่คิดเลยว่า ได้ทุกระดับ เจ้าพังพาผมลงไปลึกพอสมควร แล้วกิจกรรมอาบน้ำระหว่างคนกับช้างก็เกิดขึ้น ผมขัดหลังให้แม่พังแบบเบามากๆ ใขณะที่แม่พังก็แกล้งดำลงไปในน้ำจนทำให้ผมเปียกทั้งตัว มันเป็นบรรยากาศที่แสนประทับใจในชีวิตของคนไทยอย่างผมที่มีโอกาสได้ดูแล สัตว์ที่มีพระคุณอย่างช้างที่ปกปักรักษาประเทศ ลากไม้สร้างเศรษฐกิจจนครั้งหนึ่งธงชาติไทยยังนำเอาภาพช้างไปเป็นสัญลักษณ์
  • ผมสงสัยมากว่า ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแตกต่างอย่างไรกับปางช้างเอกชน คำตอบคือ แตกต่างกัน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ลำปาง มุ่งฝึกช้างสอนช้างให้อยู่ร่วมกับสัตวแพทย์เพื่อให้เขาได้รับการรักษาได้ โดยไม่ต้องฉีดยาสลบ และการแสดงช้างของที่นี่จะแสดงวิถีการทำไม้มากกว่าจะมุ่งเน้นแต่สร้างความ สนุกสนานเท่านั้น หากแต่ที่นี่ก็มีการแสดงช้างที่สนุกสนาน และที่สำคัญคือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นสถานที่เลี้ยงช้างแบบผสมผสานคือ ช้างจะมาทำงานช่วงกลางวันและถูกนำกลับเข้าไปอาศัยในป่าธรรมชาติช่วงเวลากลาง คืน ดังนั้น ช้างของที่นี่จะไม่คุ้นชินกับเสียงดังๆแสงสีต่างๆ นี่จึงเป็นสาเหตุให้ช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไม่สามารถนำมาแสดงแสงสี เสียงในช่วงการรบที่มีเสียงดังได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)