วิทยากรพัฒนาศักยภาพการทำงาน

พัฒนาศักยภาพวิศวกร PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพวิศวกรจากทั่วประเทศ จำนวน 160 คน ณ จังหวัดนครนายก

  • การสอนวิศวกรให้กลับมามองตนเองนี่ไม่ยากนะครับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
  • ผมนำหลักสัทธรรม 3 ของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
  • ช่วงเวลาอบรม ผมจัดเต็มไม่ปล่อย ไม่อ่อย สอนแบบให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไปเลย
  • ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
  • วันกลับดูเขาปีนเสาไฟฟ้า วิศวกรบอกอาจารย์ปีนให้ดูหน่อย
  • ไม่มีปัญหา พระพุทธเจ้าสอนว่า สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)