เงิน อำนาจ และการดำรงอยู่

เงิน อำนาจ และการดำรงอยู่

“มีเงินนับว่าเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่” นั่นเป็นสำนวนไทยที่พยายามสร้างวาทกรรมแห่ง พื้นที่อำนาจของเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่มีใครที่จะปฏิเสธในการครอบครองเงิน ถ้ายังมี ความเป็นปุถุชนอยู่ ในภาพฉายที่เป็นจริง เงินถูกกำหนดให้เป็นอำนาจและฐานะทางสังคม และ เช่นเดียวกัน ถ้าใช้เงิน “เป็น” ในทางที่ถูกที่ควรอำนาจและบารมีก็จะส่งผลกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ถ้านำไปสู่ความโลภและงกจนเกินขอบเขตก็อาจจะทำให้ผู้ทีใฝ่หาเงิน กระทำ (Acts) และมี พฤติกรรม (Activities) ที่ผิดศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย

การได้มาซึ่งเงินเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่แล้ว เมื่อไรก็ตามที่สังคมนับถือ หรือสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์มุ่งเน้นเงินมากกว่าการดำรงอยู่เพียงอย่างพอเพียง การวัดคุณค่าและ การสร้างคุณค่าของเงินก็จะนำพาสังคมไปสู่ “เงินตรานิยม” ฟุ้งเฟ้อและกลายเป็นสังคมบริโภคอย่าง หยาบ ๆ มีกิเลสอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ สุดท้ายที่สำคัญกลายเป็นสังคมที่ว่างเปล่า ขาดชีวิตชีวาและจิตวิญญาณแห่งสังคม

หันกลับมามอง “อำนาจ” ถือได้ว่าเป็นเรื่องหอมหวล เย้ายวน และมีอานุภาพยิ่งนัก มนุษย์เรามัก นำอำนาจมาใช้เป็น ในทางที่ผิด ด้วยเหตุนี้ปราชญ์มักเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใช้อย่างระมัดระวัง ถูกต้อง และถูก กับจริตของสังคม

การดำรงอยู่ (Being) แห่งสัจจะทางสภาวะของสังคมแสดงให้เห็นถึงอนิจจังของสรรพสิ่ง มนุษย์มักสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อกำหนดการกระทำของมนุษย์เอง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มนุษย์ตก หลุมพรางของตนเองเสมอ ความเป็นอยู่ของมนุษย์คงไม่มีอะไรมากมาย “เพียงแต่เข้าใจโลก” (Secular Understanding) หมั่นพิจารณาให้ถ้วนถี่ และถี่ถ้วนยิ่งขึ้น “เข้าใจในลักษณะร่วมสมัย” ให้ มากขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันแห่งใจโดยยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแสงเทียนนำใจก็พอ ไม่ถึงกับเป็นดวงไฟอันใหญ่โต! และที่สำคัญถามตนเองต่อไปว่า เกิดเป็นคน ได้สัมผัสคนหรือเป็น คนเพียงแค่สัมผัส “ตัวแทน” ของคนเท่านั้น

ฉะนั้น บทตั้งที่น่าสรุปได้ดีก็คือ ตัวตนแห่งอำนาจ คือ อำนาจแห่งตนเอง

อ้างอิง : รศ. ดร. ธงชัย สมบูรณ์. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์อัจฉรา นวลเต็ม

                                                                   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ความเห็น (0)