เข้าใจธรรมเข้าใจโลก


เย็นเพราะเข้าใจเหตุที่เกิด เย็นเพราะเข้าใจสิ่งทุกข์ แล้วปล่อยวาง ถอยออกมามอง พอถอยออกมามันเห็นความเชื่อมโยงของบริบทได้ชัด

พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร พระกุมารกัสสปะ เป็นบุตรของธิดาเศรษฐี ในเมืองราชคฤห์ เดิมชื่อว่า “กัสสปะ” แต่เพราะท่านได้รับการบำรุงเลี้ยงดูจากพระเจ้าเสนทิโกศล ดังนั้นประชาชน จึงเรียกท่านว่า“กุมารกัสสปะ” ได้รับยกย่องวาแสดงธรรมอย่างวิจิตร พระกุมารกัสสปะนั้นท่านได้เป็นกำลังช่วยเหลือกิจการพระศาสนา เต็มกำลังความสามารถ ท่านมีความสามารถพิเศษในการแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดาร ทั้งข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจอย่างง่ายดาย

...

ครั้งหนึ่ง ท่านได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าปายาสิ ผู้ครองนครเสตัพยะ ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดว่าโลกหน้าไม่มี กรรมดีกรรมชั่วไม่มีผล นรกสวรรค์ก็ไม่มี เมื่อได้ฟังธรรมจากพระเถระแล้วกลับเป็นสัมมทิฏฐิ ประกาศตนเป็นอุบาสก นับถือพระรัตนตรัยตลอดพระชนม์ชีพด้วยเหตุนี้ พระบรมศาสดา จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ ทั้งหลายในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร ท่านดำรงอายุสังขาร สมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพานพิจารณาธรรม พิจารณาโลก และงานที่เราปฏิบัติความสามารถพิเศษในการแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดาร ทั้งข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจอย่างง่ายดาย

....

"การทำความเข้าใจด้วยเหตุผล อันที่เกิดจาก หลัก”การอนุมาน” น่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในทางโลกได้ดี ได้ชัด เพราะมนุษย์ ย่อมมีวิธีคิดอย่างหนึ่งที่เข้าใจตรงกันได้ง่าย ถ้าสิ่งนั้น เรียบง่าย ดี มีประโยชน์ พอเพียง ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก พื้นฐานการคิดแบบนี้ กอปรกับหลักตรรกะทางคณิตศาสตร์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ วงจรชีวิตทางชีววิทยา และลักษณะคุณสมบัติของตางรางธาตุ วัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิด ล้วนทำให้คนไทย ที่ได้ฟังธรรมะ สามารถเข้าถึงสิ่งที่ไม่เที่ยง ในธรรมชาติ หรือในวัฏสงสาร ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือ อิทิปปัจยตา ได้ง่ายและทำให้ใจร่มเย็น เย็นเพราะเข้าใจเหตุที่เกิด เย็นเพราะเข้าใจสิ่งทุกข์ แล้วปล่อยวาง ถอยออกมามอง พอถอยออกมามันเห็นความเชื่อมโยงของบริบทได้ชัด แบบนี้ทำให้โอกาสในการออกแบบบริหารการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนเผชิญเหตุ แล้วอุปสรรคแบบไหนจะมา เรามีการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดได้ถูกต้อง แบบนี้ทำงานไม่เหนื่อยแถมสนุกกับการจัดการ ตามแผน 1 2 3 ที่วางไว้อย่างรอบคอบด้วยครับ"

.....

โสตถิทัศน์ฯ พิจารณาธรรมจากการนอนสมาธิพร้อมฟังเสียงธรรมของ

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน - เสียงอ่านพระธรรมบทตอนที่1
แนะนำโดยหลวงพี่ธาตรี ฐิตวรรณโณภิกขุ
วิศวกรอุตสาหการ (2538-2541)และผู้อุปถัมป์ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
....

หมายเลขบันทึก: 605552เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2016 21:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 เมษายน 2016 21:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี