ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : พระครูจริยาภิรัต ( ลงชุมชนครั้งที่ 9 )

การบำเพ็ญประโยชน์

หลังจากที่เราได้เรียนรู้การอบสมุนไพรนั้น เราต้องตอบแทนประโยชน์กับสิ่งที่ให้ความรู้เรา และช่วยกันอนุรักษ์และรักษาคงไว้ให้ยั่นยืนนาน

ทำความสะอาดห้องอบสมุนไพร

ถูให้สะอาด เพื่อคนอื่นมาจะได้มาอบได้อย่างสบายตา รู้สึกดียิ่งขึ้น


ทำความสะอาดห้องน้ำ ที่อาบน้ำชำระร่างกายจากอบสมุนไพร

กวาดทำความสะอาด เศษใบไม้ ทำสะอาดให้โล่งสบายตา

นอกจากทำความสะอาดแล้ว กลุ่มพวกผมยังได้น้ำสมุนไพรมาปลูกที่วัด ข้างๆที่อบสมุนไพร เพื่อให้คนที่มาอบสมุนไพร ได้นำสมุนไพรไปอบต่อได้ด้วย

เก็บสมุนไพรจากที่บ้าน เช่น ตะไคร้ จะนำไปปลูกที่วัด

แล้วนำใบตะไคร้ ไปให้ทางวัดได้ใช้ อย่างมีประโยชน์


รูปนี้ นำไปปลูกที่วัดแล้ว ทำให้ทางวัดได้รับประโยชน์ นำไปใช้ต่อด้วย

แล้วยังได้นำ ใบเตยไปปลูกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำในชุมชนภูมิภาคตะวันตก:ศึกษา พระจริยาภิรัตความเห็น (0)