ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : พระครูจริยาภิรัต ( ลงชุมชนครั้งที่ 8 )

สมาชิกภายในกลุ่มมาทดลองอบสมุนไพร

หลังจากที่เราได้มาศึกษาการอบสมุนไพรแล้ว เราจึงได้ลองการอบสมุนไพรบ้างว่าจะรู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างไร

นาย พงศธร คำแก่น กล่าวความรู้สึกว่า " รู้สึกดีครับ เหมือนเอาของเสียออกจากร่างกาย รับได้สมุนไพรเข้ามาในร่างกาย "

นาย อดิศร พันธุ์แสน กล่าวความรู้สึกว่า " รู้สึกดี หายใจสบาย ช่วยเบิร์นไขมัน ได้เยอะมากเลยครับ "

นาย พรเทพ ครเมฆ กล่าวความรู้สึกว่า " รู้สึกผ่อนคลาย หายใจคล่องสะดวก ขับเหงื่อได้ดีมาก หายใจโล่ง "

นาย นัฐพงษ์ มาเอี่ยม กล่าวความรู้สึกว่า " ก่อนที่จะอบรู้สึกแน่นจมูก เมื่ออบเสร็จแล้ว รู้สึกโล่งจมูก "

นาย ธัญพงศ์ แพรชาย กล่าวความรู้สึกว่า " รู้สึกโล่งมากครับ หายใจสบายขึ่น ขับเหงื่อและของเสียได้ดีมาก เหมือน 14 อีกครั้ง "
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำในชุมชนภูมิภาคตะวันตก:ศึกษา พระจริยาภิรัตความเห็น (0)