สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ติดต่อ

          เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๔๙   สภามหาวิทยาลัยมหิดลไปเยี่ยมชื่นชม ๕ หน่วยงานในวิทยาเขตศาลายา   ผมเอาเรื่องราวของ ๔ หน่วยงานมาลงเผยแพร่ไปแล้ว   โดน ผอ.สถาบันวิจัยโภชนาการ  รศ.ดร.เอมอร            วสันตวิสุทธิ์ ต่อว่า   ว่าทำไมตกของสถาบันฯไป

          จึงนำมาลงบันทึกเผยแพร่ไว้ที่นี่

          ผมมีความชื่นชมการนำเสนอของ ผอ.เอมอร   เมื่อวันที่  ๒๔  ต.ค. เป็นพิเศษในเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลง   ถ้าทำตามแนวทางที่เสนอ   จะสามารถ revitalize องค์กร   เกิดสภาพ  win-win-win  เป็น  change  management ที่ทันสมัยมาก

          ผมขอเติมว่า ให้เน้น positive change ให้มากๆ

วิจารณ์   พานิช
๑๒  พ.ย.  ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 60554, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-02 13:43:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหิดล#สถาบันวิจัยโภชนาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)