แด่ท่านบรรหาร ศิลปอาชา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหมือนเทวา มารับ กลับสวรรค์

มังกรแห่งสุพรรณ อันลือเลื่อง

สร้างสุพรรณบุรี ดีทั้งเมือง

เป็นฟันเฟือง ช่วยชาติ พัฒนา

นายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเอ็ด

ความสำเร็จ ท่านทำ ล้วนล้ำค่า

รัฐธรรมนูญสมัยท่านนั้นโสภา

ทั้งชีวารักษาประชาธิปไตย

เป็นมิตรกับทุกสีไม่มีแบ่ง

จนคนแกล้งเปรียบว่าเป็นปลาไหล

รักสุพรรณ สร้างสุพรรณ สร้างชาติไทย

ท่านใส่ใจ ให้เยาวชน เป็นคนดี

สร้างโรงเรียน สถาบัน การศึกษา

อุทยานมัจฉาสมศักดิ์ศรี

มังกรสวรรค์สรรค์สร้างอย่างโสภี

พัฒนาชีวีประชาชน

ช่วยเกษตรพัฒนาสาธารณสุข

คมนาคมสมยุคทางถนน

มาสุพรรณ พูดกัน ได้ยินยล

ว่าสุพรรณ มีคน คอยดูแล

จึงเป็นเมือง น่าอยู่ น่าดูเที่ยว

ทุกส่วนเสี้ยว มีท่าน นั้นก่อแก้

ท่านทุ่มเท ทั้งชีวิต อุทิศแท้

จะหาใคร แน่วแน่ อย่างท่านนี้

อยู่สุพรรณ ก็ก่อเกื้อ เพื่อสุพรรณ

เป็นนายก ก็มุ่งมั่น ทำหน้าที่

เพื่อคนไทย ได้สิทธิ์ ชีวิตดี

สามัคคี มีผลงาน กล่าวขานมา

นับแต่นี้ ไม่มี ท่านบรรหาร

แต่ผลงาน ความดี ยังมีค่า

คนสุพรรณ ซาบซึ้ง ตรึงอุรา

ทั้งคนไทย ก็ศรัทธา ค่าของคน

ขอผลานิสงส์ส่งวิญญาณ

ท่านบรรหาร สานสร้าง ทางกุศล

สู่ทิพยสถานพิมานบน

สบสุขล้น สถิตมั่น นิรันดร์เทอญ

ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ผู้แต่งเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

ประพันธ์ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา

ที่ได้รับทุนมูลนิธิบรรหารแจ่มใสศิลปอาชา เสมอมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)