จิตรกรรมสร้างสรรค์ : เสน่ห์ศิลปะฝาผนังในศูนย์การค้ากลางกรุง

จิตรกรรมสร้างสรรค์ : เสน่ห์ศิลปะฝาผนังในศูนย์การค้ากลางกรุง

โดย วาทิน ศานติ์ สันติ (23/4/2559)

ยุคนี้อะไรก็ต้องสร้างสรรค์ ทั้งเศรษฐกิจ วิชาการ รวมถึงงานศิลปกรรม วันนี้ผมจะพาไปชมภาพสวยๆ บนฝาผนังศูนย์อาหารสะท้อนสังคมกันครับ

จิตรกรรมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ติดฝาผนังที่ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ เอกมัย ติดสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ไม่ทราบศิลปิน เทคนิค Adobe Illustrator ปริ้นเป็นสติ๊กเกอร์ติดกับผนังเป็นแนวยาว ถ่ายเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559

จิตรกรรมสะท้อนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งหาบเร่แผงลอย ร้านอาหารแบบรถเข็นขางทาง ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ แผงเย็บเสื้อผ้า ซึ่งสะท้อนความรีบเร่งของคนกรุงที่รีบกิน รีบใช้ ไม่มีเวลาทำอาหารกินแบบระบบบ้านแบบสังคมดั่งเดิม

คติความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพรหมหน้าโรงแรมเอรวัณ ซึ่งแม้จะมีความเจริญทางด้านวัตถุ แต่ก็ยังต้องการที่พึ่งทางใจ ราวกับว่่า ความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นแต่ความมั่นคงทางจิตใจลดลง

วิธีการเดินทางหลากหลายเช่น รถเมล์ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง แท๊กซี่ รถเมล์ ตุ๊กตุ๊ก รถไฟฟ้า สะท้อนว่า สังคมกรุงมีความรีบเร่ง แม้จะมีทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อักทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาการจราจรในเมืองหลวงอีกด้วย

การใช้เทคโนโลยี่ของผู้คนโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยลดความว่างของคนลง รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย โทร เล่น แชท ฟังเพลง นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้คนในสังคมปัจจุบันที่หลายคนเรียกว่า สังคมก้มหน้า

ภาพมั้งหมดทับซ้อนกัน ในถนนหนึ่งมีทั้งคนเดินรถเข็นขายของ รถโดยสารมากมาย ความหมายในหนึ่งสะท้อนความวุ่นวาย ความไม่มีระเบียบ (ภาพสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงวุ่นวาย) ในหนึ่งสะท้อนสีสรรของกรุงเทพฯ ที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

เสียดายที่ผมไม่อาจหาประวัติ ที่มาที่ไป รวมถึงศิลปินได้ ใครมีข้อมูลช่วยแนะนำจะยินดียิ่งครับ

ปล. การวิเคราะห์ภาพนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมทุกประการ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปกรรมไทยความเห็น (0)