การอ่านหนังสือแบบเข้าใจ

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลอนเก้า

...อ่านหนังสือ...........แบบเข้าใจ...........ขอไขหน่อย
ขออย่าคอย..............ใครมาโปรด.........นะผองสหาย
เธอต้องมั่น..............."หมั่น"มุ่งจริง.......อย่าดูดาย
ทั้งเช้าสาย...............บ่ายจวบเย็น-........ย่ำค่ำคืน

..."เคล็ดคำ"ควร........จารจดจำ............นำซึ้งแก่น
อีกมีแผน.................จัดเวลา.............."ล้า"อย่าฝืน
อ่านใกล้สอบ............ชอบทำกัน..........พลันล้มครืน
"เรียนล่วงหน้า".........จักหยัดยืน..........อย่างแน่นอน


ดูดาย ก. เพิกเฉย ไม่เอาใจใส่.
ราชบัณฑิตยสถาน

"เคล็ดคำ" ที่ควรคำนึงเวลาอ่าน คือ
"ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)