ถอดบทเรียน: การเสริมสร้างพลังอำนาจและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง

Empowerment chronic illness

กำลังจะทำหนังสืออีกเล่มค่ะ

ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มข เรื่อง

ถอดบทเรียน: การเสริมสร้างพลังอำนาจและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง

จากการทำกลุ่มวิจัยเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง มา 3 ปี

จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลเชี่ยวชาญ

  • กลุ่มโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  • กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดโลหิต
  • กลุ่มโรคมะเร็งท่อน้ำดี
  • กลุ่มปลูกถ่ายไต


ถ้าไม่มาสรุปไว้ ลืมแน่เลยค่ะ

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/journals

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (4)

กลับมาอ่านอีกที

  • ต้องปรับเยอะ เพราะต้องเขียนแบบดึง tacit K
  • ต้องดึงรายละเอียดออกมาให้ได้มากที่สุด
  • จุดอ่อน คือ ทิ้งไว้นาน ทำให้การเขียน อาจขาดรายละเอียดที่เป็นเทคนิกที่สามารถผ่านพ้นอุปสรรค
  • จนงานสำเร็จ

ประสบการณ์การเสริมพลังอำนาจ

ตอนนำกระบวนการนี้เข้าไปให้ผู้ป่วยแตกต่างจากการให้ข้อมูลโดยสิ้นเชิง

รู้เลยว่า ผู้ป่วยมีต้นทุนการปรับตนเองในการเจ็บป่วยในทกขั้นตอน

หาวิธีการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับความเชื่อ ความคิดและสิ่งที่ดีที่สุด

เพียงแต่บางอย่างที่ จนท ต้องการให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอาจทำได้ยาก หรือพยายามทำแต่ทำไม่สำเร็จ

สิ่งนี้ต้องอาศัยพลังใจ สิ่งนี้เองพยาบาลจะต้องเข้าไปเสริมพลัง ไม่ต้องตำหนิ แต่ต้องให้กำลังใจ

สำหรับตัวเองที่ทำเสมอ เวลาผู้ป่วยบอกว่า อยากกินบางสิ่งที่ไม่ถูกกับโรคที่เป็น อดไม่ได้ อยากกินมาก

เราบอกว่า ถ้าเราอยากกินมาก ก็กินได้ กินสัก คำ สองคำพอให้รู้รสก็พอ

ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่กดดัน

ดังนั้นการเสริมพลังอำนาจ เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาด ให้กำลังใจสิ่งที่ผู้ป่วยทำดีแล้ว

และ สิ่งไหนที่ทำได้แล้ว ให้ทำต่อไป จนเป็นกิจวัตร

ในที่สุด จะทำให้พฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาลดลง คุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้น

เขียนเมื่อ 

พลังพี่แก้ว มีเยอะจริงๆ

เติมพลังให้ตัวเองค่ะ น้อง Nurse