บัวชาคูน

เคาะแป้น.โพสต์ไป...เป็นกิริยา

เหมือนหลวงพ่อชา จรดลม.หายใจทั่ว

เหมือนกินหมาก.ขากถุย.หลวงตาบัว

หลวงพ่อคูน.เคาะหัว.ก็เช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)