เศรษฐกิจไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า

โดยส่วนตัวนั้นดิฉันมีความเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรายังไม่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องมาจากประสบปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองมาเป็นเวลายาวนาน จึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยไม่มีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาอย่างล่าช้า


ปัญหาที่ประชาชนชาวไทยพบเจอคือค่าครองชีพค่อนข้างอยู่ในระดับสูงมากถึงแม้ว่าค่าแรงงานขั้นต่ำของประเทศไทยจะสูงแต่ค่าครองชีพของประเทศไทยสูงกว่า เป็นเหตุให้ประชาชนชาวไทยมีการดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ จะมีการจับจ่ายใช้สอยแต่ละอย่างก็จะต้องคิดถึงความจำเป็นๆหลัก ฉะนั้นหลายคนจึงมีการเก็บเงินไว้กับตนเองมากขึ้น จึงไม่ค่อยมีการนำออกมาใช้จ่ายมากนักเพราะกลัวว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลงไปอีก ทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างที่ควรจะเป็น

ปัญหาต่อมาคือปัญหาทางด้านการคมนาคมเป็นอีกสาเหตุหลักที่จะต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมือนหลวงอย่างกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นที่ทราบว่ามีการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีการเลือกใช้ทางด่วนพิเศษก็จะมีการจราจรที่ติดขัดเช่นเดิม จึงเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัญหาทางด้านการเกษตรของประเทศไทยไม่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเลย ประสบปัญหาแย่ลงทุกๆปี อาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมและสภาพอากาศของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการเกษตรของประเทศไทยควรที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้ เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกการส่งออกของอาเซียนถ้ามีการพัฒนาก็จะทำรายได้ให้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก


เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตนั้นตกต่ำและย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆ ประชาชนชาวไทยทุกๆคนควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อป้องปกประเทศไทย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)