​คนดีวันละคน 258. นวพร เรืองสกุล

ความเป็นคนพิเศษ คือ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าที่จะเสนอความเห็นที่แตกต่างจากความคิดโดยทั่วไป มีวิธีคิดที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง และพฤติกรรมของท่าน สะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นเลิศ

คนดีวันละคน 258. นวพร เรืองสกุล

บันทึกคนดีวันละคนหายไปนาน บัดนี้ผมสั่งสมชื่อคนไว้ในใจเพิ่มขึ้นได้อีกมาก จึงนำมาสื่อสารต่อ เพื่อสร้างสังคมยกย่องคนดี คนทำประโยชน์แก่สังคมอย่างน่าชื่นใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มาอย่างยาวนาน

คุณนวพร เรืองสกุล สอบได้ที่ ๑ ประเทศไทย ตอนเรียนจบเตรียมอุดมศึกษาสายอักษรศาสตร์ ในปี ๒๕๐๕ คือเรียนหนังสือหลังผม ๒ ปี ความสามารถในวัยเยาว์ของคุณนวพร (หรือนภพร ในชื่อเดิม) แปรมาเป็นคนดี ศรีแผ่นดินในสายตาของผม ในปัจจุบัน ที่ความเก่งไม่ต้องพูดถึงก็เป็นที่รับรู้ทั่วไป

แต่ที่ผมอยากเสนอจาก “ความรู้มือหนึ่ง” ของผมเกี่ยวกับคุณนวพร คือเรื่องความดี และความสามารถพิเศษ ที่ผมประสบด้วยตนเอง ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาัยร่วมกัน ๓ แห่ง คือ จุฬา, มหิดล, และเชียงใหม่ รวมทั้งกรรมการอื่นอีก

ความเป็นคนพิเศษ คือ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าที่จะเสนอความเห็นที่แตกต่างจากความคิดโดยทั่วไป มีวิธีคิดที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง และพฤติกรรมของท่าน สะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นเลิศ เวลาที่คุณนวพรเสนอมุมมองหลายครั้ง ผมนึกถึง ศ. นพ. ธาดา ยิบอินซอย ว่าเป็นคนที่โลกทัศน์คล้ายกัน คือเลยจากการยึดผลประโยชน์ของตนเอง และกล้าที่จะตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมา เวลาไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านจะสนใจตรวจสอบผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นพิเศษ และท่านจะไม่รอรายงานจากผู้บริหาร จะเข้าไปคลุกคลีกับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลเอง

วิจารณ์ พานิช

๒๓ เม.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

หายากค่