โครงการ อบรมเทคนิคการผลิตลำไยและลิ้นจี่เชิงธุรกิจ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2559 โทร 034-281084-5 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีอบรมลำไยด้วยนะครับ

ดีจังเลย

เขียนเมื่อ 

ตรงตัวเลือกให้คลิกดูข้อมูลน่าจะปรับให้ตัวหนังสือคนละสีกับพื้นหลังนะคะ เพราะอ่านไม่เห็นเลย