​อารักขาพืชเสริมหนุนแปลงใหญ่ที่หัวเสือ


เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอารักขาพืชเสริมหนุนแปลงใหญ่ที่หัวเสือ จากการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะข้าว นับว่าเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เมื่อเร็วๆนี้ได้ทำงานร่วมกันโดยลงไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่เป้าหมาย การจัดเวทีชุมชนที่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หมู่ ๑ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรมาร่วมเวที ไม่น้อยกว่า ๒oo คน และมีผู้แทนหน่วยงานภาคีมาร่วมเวทีด้วย นับว่าเป็นการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันนั่นเองหากเราจะมองให้เป็นมุมมองที่เป็นบวก จากการที่ผมและทีมงานอารักขาพืช ได้ไปร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้างพอใจ ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวให้กับเกษตรกรในชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาการระบาดของศัตรูข้าวที่สำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่สำคัญต้องกระตุ้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการบริหารจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานตามสถานการณ์ผ่านกลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่เรียกชื่อว่า ศจช.นั่นเองในขณะเดียวกัน ก็เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ธาตุอาหาร ซึ่งจะพิจารณาในการใช้ปุ๋ยสั่งตัดควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนาต่อไป


ข้อสรุปจากการจัดเวทีในครั้งนี้ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการด้วยกัน แต่ก็ได้ตัวแทนเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้นำในชุมชน ที่จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยชุมชนจะต้องเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะสมัครเข้าร่วมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในที่นี้ในหลักสูตรจะต้องจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๙ ครั้ง โดยนับตั้งแต่ การเริ่มไถเตรียมดิน การปลูกหรือหว่าน การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช การป้องกันการกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการเก็บเกี่ยว


ในเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งนี้ เพื่อเตรียมการผลิตข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี สมาชิกทุกคนจะต้องจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไว้เพื่อขยายให้แก่สมาชิกในชุมชนและชุมชนข้างเคียงในฤดูการปลูกปีต่อไปนั่นเอง


เขียวมรกต

๒๑ เมย. ๕๙

หมายเลขบันทึก: 605213เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2016 07:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2016 08:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ได้ความรู้มากค่ะท่านอาจารย์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี