บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) KMการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงใหญ่ที่ลำปาง