บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ส่งเสริมข้าวแปลงใหญ่ที่ลำปาง