บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย

มีผู้ส่งข้อเขียนในหัวข้อ บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบให้แก่อาจารย์ใหม่คณะสังคมศาสตร์ มช. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ แม้เวลาจะผ่านไป ๔๖ ปี ข้อเขียนนี้ก็ยังทันสมัย จึงนำมาฝาก อ่านได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๓ มี.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)