แนวโน้มเศรษฐกิจไทยกับการดำรงชีวิต


ในการดำรงชีวิตประจำวันความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบกับหน้าที่ อาชีพการงาน รายได้รายจ่าย เงินในกระเป๋าและสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเรามีประสิทธิภาพความเป็นอยู่อย่างไร

เท่าที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องวางแผนให้ดีคอยติดตามข่าวสารบ้านเมืองส่วนประเด็นที่สำคัญหลักๆเท่าที่เราจะทำได้ในยุคเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนั่นก็คือเราควรประหยัดรายจ่ายเพราะเงินหายาก ควรเก็บออมเงินไว้บ้างในยามฉุกเฉิน ปัจจุบันทุกอาชีพย่อมได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหมด เช่น อาชีพชาวนาชาวไร่ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิต เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็พยายามหามาตรการเพื่อมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อความอยู่รอดของประชาชน ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะไหน หรือว่าอาชีพอะไรก็ต้องรับมือกับเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ได้ ซึ่งเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นมาอย่างไร ทีนี้ถ้ามองในมุมมองของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตบ้าง เราจะต้องเผชิญหรือจะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่าง ในอนาคตมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลง ในภาคการท่องเที่ยวมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี การส่งออกมีการฟื้นตัวขึ้น เป็นต้น ในเมื่อเราพอจะรับรู้แล้วว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะดำเนินไปเช่นไรเราก็ควรจะปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุด


ฉะนั้นไม่ว่าอนคตแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะเป็นไปอย่างไรถ้าเรามีโอกาสหรือคิดที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ควรรีบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะถ้าเราศึกษาและลงทุนให้ถูกช่วงจังหวะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราก็เป็นไปได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)