"ทักษะการคิด" วันแรกหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รุ่น 23 รร.เหล่าทหารพระธรรมนูญ

20-04-16 มาบรรยายทักษะการคิด หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รร.เหล่าทหารพระธรรมนูญ ว่าด้วยการคิดแบบต่างๆ โดยเฉพาะ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ และ อริยสัย 4 หลังจากนั้นให้ หาความหมายและความแตกต่างระหว่าง ไอเดียสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอ

การนำเสนอผลกิจกรรมกลุ่ม น่าสนใจ ครับ

วันที่ 21-04-16 ค่อยมาเล่าต่อ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กรความเห็น (0)