"ประโยชน์ของความมั่นใจตนเอง" ... (วิธีการสร้างความมั่นใจให้ตนเอง : ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ)

...

ประโยชน์ของความมั่นใจตนเอง

...

๑. สามารถพอใจตัวเองได้เสมอ ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร
ขึ้นสู่สถานะที่สูงขึ้น หรือ ต่ำต้อยกว่าเดิม

๒. มีความสุข อิ่มใจ ไม่กังวล ไม่น้อยใจ
ไม่โหยหาความรักและความสนใจจากคนอื่นอีกต่อไป

๓. กล้าทำในสิ่งที่เหมาะสม กล้าลองผิดลองถูก

๔. ทำให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ในชีวิตได้ กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิต
รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก ไม่อยู่กับการสร้างภาพลวงหรือปมปลอม
ไม่ลวงตัวเองและคนอื่น

๕. กล้าเผชิญกับความจริงได้ กล้ารับผิด
กล้าขอโทษด้วยใจจริง และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสอม

๖. ใจกว้าง มองโลกและสังคมในมุมกว้าง
เข้าใจและยอมรับความไม่เหมือนกันของเพื่อนมนุษย์ได้

๗. มีบุคลิกภาพดี ทั้งแววตา ท่าทาง คำพูด และการแสดงออก
มีลักษณะสุขุม นิ่ง ไม่กังวล อาย หรือระแวง

๘. เป็นมิตรกับผู้อื่นได้ทุกคน ไม่เก็บตัว ลดอคติในชีวิต

๙. เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งวิชาความรู้ใหม่ ๆ ได้หลากหลาย

๑๐. มีการสื่อความหมายได้ดี ตรงประเด็น ไม่เสแสร้ง อำพราง

๑๑. ครอบครัวมีความสุข สามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้

๑๒. มีความก้าวหน้าในการงาน

๑๓. เข้าสังคมได้ดี มีพัฒนาการใหม่ ๆ ในตัวเองได้เสมอ
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคมได้

๑๔. ถ้าอยู่เดี่ยว เป็นโสด หม้าย หย่า ก็สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมี "พลังของความมั่นใจตนเอง"
ผลักดันให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าตามข้อ ๑ - ๑๓


..............................................................................................................................................


เราเป็นคนมั่นใจในตนเองไหม
ลองทบทวนดูนะครับ

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


..............................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...

วิทยา นาควัชระ. วิธีสร้างความมั่นใจให้ตนเอง. กรุงเทพฯ : Goodbook, ๒๕๕๑.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือ



ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สงสัยว่าจะมั่น ๕ ๕ ๕ ๕

เขียนเมื่อ 

คุณหมอ ธิ มั่นเกินขีด 555

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วดีมากๆ ค่ะ .... อยากให้คนอ่านมากๆ ค่ะ ดีมากๆ ดีทุกๆ ข้อเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ พี่เปิ้น Dr. Ple ;)...