160416-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Simile & metaphor / simple & reason

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Simile & metaphor

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองคำมีความหมายคล้ายกัน

โดยที่ simile ออกเสียง ‘si-mu(r)-lee’

(เช่นเดียวกับ facsimile ที่เราคุ้นตาแต่คงออกเสียงเป็น “ไมล์” ควรฝึกใหม่เป็น เมอะลี)

[ต่างเป็น figure of speech = สำนวนเปรียบเทียบ]

ส่วนมากของ metaphor และ simile บางชิ้น เป็น

สิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดแก่ผู้ฟังและมักใช้อย่างซ้ำซาก

สำนวนเปรียบเทียบส่วนมากมักผสมผสานหลายความหมาย

คำแนะนำมาตรฐานเมื่อพบคำเหล่านี้

คือยึดตามความเห็นหนึ่งเพื่อพิจารณาก่อนจะพิจารณาอย่างอื่นๆ

Simile นาม เป็นการใช้สำนวน แสดงนัยความเหมือน (resemblance)

โดยตรงด้วยการใช้ as; as if; like.

She is as sweet as a flower. ‘

Her hair was like silk’ is a simile.

Metaphor นาม

(OLD) เป็นการใช้สำนวน วลี หรือคำ บรรยายถึงบางคนหรือบางสิ่งอย่างอื่น

ในแนวทางที่แตกต่างจากการใช้ปกติ

เพื่อแสดงว่า ของสองสิ่งนั้นมีคุณภาพต่างๆอย่างเดียวกัน

ด้วยการบรรยาย อย่างเข้มข้นมาก กว่าเดิม

He uses the metaphor of fire to represent hatred.

The metaphor of life as a journey.


Simple & reason

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองเป็นคำที่น่าเบื่อ

ด้วยเหตุผลสรุปได้สามประการ ที่ไม่ควรใช้

  1. การใช้คำ simple แสดงนัยของทัศนคติที่ว่าผู้พูดนั้นเหนือกว่า ผู้อ่านหรือผู้ฟัง เช่น Why didn’t you think of this yourself, you numbskull?
  2. การใช้คำ reason นั้นไม่ simple และค่อนไปทางซับซ้อนด้วยซ้ำ
  3. เป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย

ความหมายของทั้งหมดในวลี ‘for the simple reason that’

สามารถแทนได้ด้วยคำเดียวว่า because.

(NOAD) อธิบายการใช้ reason ว่า

มีข้อคัดค้านการใช้วลี ‘the reason why ….’

โดยให้เหตุผลว่า subordinate clause นั้น

ควรแสดงข้อความด้วยการใช้ that

มิใช่แสดงนัยการถามด้วยคำ why

ใช้ว่า ‘the reason (that) I decided not to phone’

แทนที่จะใช้ ‘the reason why I decided not to phone’

ควรหลีกเลี่ยงการที่จะเรียกว่าการใช้ reason why นั้นเป็นการซ้ำซ้อน

หากแต่เป็นเพียงอย่างอ่อนและเป็นสำนวน

อีกข้อที่คัดค้านการใช้วลี ‘the reason … is because’

เช่นในประโยค ‘The reason I didn’t phone is because my mother has been ill.'

โดยให้เหตุผลว่า เป็นการใช้ที่ซ้ำซ้อน ของ ‘because’ หรือ ‘the reason’

ทางที่ดีควรใช้ that แทน ว่า ‘The reason I didn’t phone is that …..’

หรือจัดประโยคใหม่ให้เป็น ‘I didn’t phone because ..’

อย่างไรก็ตาม การใช้ทั้งสองแบบ ที่กล่าวข้างต้น มีการใช้กันทั่วไป

ถึงแม้จะไม่งดงามสละสลวย แต่ได้รับการยอมรับทั่วไปว่า เป็นการใช้มาตรฐาน


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)