WBTV ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

รายการ "เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน"

(The Power of Change)

รายการ “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน” เป็นรายการสาระการเรียนรู้ จากประสบการณ์ของผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อและประเด็นต่างๆเพื่อให้ผู้รับชมคิดตามจนเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปเป็นแนวทางในการเปลี่ยนตัวเอง ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ World Buddhist Television (WBTV) ภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการกำกับดูแลของ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย และประธานกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

รายการ “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เกิดจากแนวคิดของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เพื่อใช้เป็นกิจกรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิฯให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมูลนิธิฯ

ลักษณะรายการ เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของผู้ร่วมเสวนา เพื่อให้ผู้รับชมได้คิดตาม จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการเปลี่ยนตัวเองของผู้รับชม ทุกเพศ ทุกวัย

Øออกรายการทุกวันพุธ เวลา 20.30-21.00 น ยกเว้นวันพระ ( 30 นาที ) เริ่ม 17กุมภาพันธ์ -27 เมษายน 2559

Øออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.00-21.00 น ยกเว้นวันพระ (60 นาที) เริ่มตั้งแต่วันที่ 4พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

โครงสร้างรายการ

Øไตเติลรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

Øพิธีกรกล่าวต้อนรับท่านผู้ชม นำเข้าสู่รายการ แนะนำรายการ ผู้ดำเนินรายการ แขกรับเชิญ

Øเปิดประเด็นการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ หรือเกิดสิ่งที่ดีขึ้นทั้งชีวิตในครอบครัวและชีวิตการทำงาน ( 10 นาที )

Øหยุดพักเพื่อ ให้เวลากับผู้สนับสนุนรายการ ( 2 นาที )

Øกลับเข้าสู่รายการ (15 นาที)

Øสรุปประเด็นสำคัญที่ได้ในการเสวนา และกล่าวปิดรายการ ( 3 นาที)

Øเนื่องจากเป็นรายการสด ผู้รับชมสามารถมีส่วนร่วมในระหว่างการออกอากาศ ได้ทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยสามารถโทรศัพท์ หรือส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ดำเนินรายการ อ่านความคิดเห็นหรือตอบคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมา

ตัวอย่างหัวข้อและรายนามแขกรับเชิญที่ออกอากาศไปแล้ว

Øออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม หัวข้อ “ประสบการณ์และแนวคิดในการเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

ผู้ดำเนินรายการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท แขกรับเชิญ คุณสุดารัตน์ เตชะแก้ว

Øออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม 2559 หัวข้อ “การดำเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ”

ผู้ดำเนินรายการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท แขกรับเชิญ คุณประกาย ชลหาญ

Øออกอากาศวันที่ 13 เมษายน 2559 หัวข้อ “เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน”

ผู้ดำเนินรายการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท แขกรับเชิญ อาจารย์ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

ท่านใดสนใจติดต่อขอออกรายการ หรือ ให้การสนับสนุนรายการ สามารถติดต่อได้ที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท โทรศัพท์ 089-1381950 ; 02-9546029 หรือ ทาง e-mail address: [email protected]

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

16 เมษายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)