ติวเลขคูณหารให้ลูก ป.2 ด้วยตารางการคูณ

เช่น คูณแม่ 7 ตามรูปข้างบนดังนี้

  1. เริ่มที่เลข 7 ไล่ตามเข็มนาฬิกา
  2. ได้ 7x1 =7
  3. 7x2=14
  4. 7x3=21 จบแถวแรก ใช้ pattern เดิม
  5. 7x4=28
  6. 7x5=35 เป็นต้น

ลูกไม่ต้องท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ยันแม่ 9 เพราะแม่มีวิธีการสอนด้วยตารางการคูณ (Multiplication table) มาตั้งแต่ป.1 ค่ะ เวลาสอบเรื่องการคูณการหารเขาจะเขียนตารางนี้ไว้ในกระดาษทดแล้วก็ไล่ตัวเลขไปเรื่อยๆ ค่ะ ตามที่แม่เคยเขียนไว้เมื่อครั้งที่แล้วเรื่อง ความลับที่ซ่อนอยู่ในตารางสูตรคูณ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยากครับ