ประเทศไทยสู่ new normal : อานันท์ ปันยารชุน

ประเทศไทยสู่ new normal : อานันท์ ปันยารชุน

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ได้แสดงปาฐกถาที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศเรื่อง Democratic Governance : Striving for Thailand’s New Normal เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ อ่านได้ ที่นี่

ท่านบอกว่า ประเทศไทยเดินมาไกล และไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิม และเสนอ ๔ ปัจจัยสู่การพัฒนาที่แท้จริง ได้แก่ (๑) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง (๒) สู่สังคมเปิดและทั่วถึง (inclusive) (๓) เคารพกฎหมาย รวมถึงหลักคุณธรรม (๔) รัฐบาลที่รับผิดรับชอบต่อสังคม และโปร่งใส

วิจารณ์ พานิช

๓๐ มี.ค. ๕๙

อ. หมอปรีดา มาลาสิทธิ์ กรุณาแจ้งว่า ในรายการเดียวกันมีรายการ Q&A ที่ http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/918921/...

และเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ท่านนายกฯ อานันท์ เคยบรรยายเรื่องเดียวกันในการประชุมของ ธปท. อ่านได้ที่ http://thaipublica.org/2015/09/anan-17-9-2558/

วิจารณ์

๒ เม.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)