160330-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Research

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Research

(DPWE) อธิบายการออกเสียง เมื่อเป็น นามและกริยา ว่าเลือกที่จะออกเสียง “ri’SUHRCH” มากกว่า

แต่ก็ยังมีให้ได้ยินว่า ออกเสียงเป็น “REE’suhrch” บ่อยครั้งและถือเป็นมาตรฐาน ด้วยเช่นกัน

หมายถึง การสอบถามทางวิชาการหรือทางด้านวิทยาศาสตร์

ใช้บ่อยครั้งเมื่อกล่าวถึง การ ศึกษา (study) การสอบ (examination) การสืบสวน (investigation)

(NOAD) อธิบายการออกเสียง research ตามประเพณีว่าใน UK เน้นที่พยางค์หลัง

ขณะที่ใน US จะเน้นที่ re พยางค์หน้า เกือบทุกครั้งเสมอ

ที่ซึ่งปัจจุบัน UK ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นมาตรฐาน

(OLD) อธิบายว่า เมื่อเป็นพหูพจน์ researches

ใช้โดยเฉพาะใน UK หมายถึง การศึกษาอย่างละเอียดของหัวข้อเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะเพื่อให้ได้ ความจริงหรือข้อมูลชิ้นใหม่ ในเรื่องนั้น

Research (into/on something/somebody) He has carried out extensive research into renewable energy sources.

(CALD) อธิบายว่า research คือการศึกษาอย่างละเอียดของหัวข้อเรื่องหนึ่ง

เพื่อหาให้พบข้อมูลใหม่หรือให้ได้ความเข้าใจใหม่อย่างดี A research student/assistant/laboratory.

การใช้ research ไม่ควรใช้กับ make ให้ใช้ว่า do/carry out/conduct research.

การใช้ research ในความหมายหลัก ไม่ควรใช้กับ a หรือ an ให้แทนด้วย some หรือ a lot of เช่น

He has done some interesting research into animal behavior.

เมื่อใช้เป็นเอกพจน์ อาจใช้ได้ว่า a piece of research เช่น

I read a very interesting piece of research on the environment.


คำที่ใช้ร่วมกับ นาม Research คือ

Carry out/conduct/do research;

research indicates/proves/reveals/suggest sth;

research focuses on sth.;

detailed/extensive/in-depth research;

current/the latest/new/recent research;

research into/on sth;

according to research;

a research assistant/grant/project/program;

research findings


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

604338

เขียน

30 Mar 2016 @ 19:05
()

แก้ไข

30 Mar 2016 @ 19:08
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง